Illustrasjonfoto grønne konsesjoner.

Berg-Hansen presset på grønne konsesjoner i spørretimen

Hva er en grønn konsesjon? Er det ikke på tide vi får vite hva som skal være kriteriene, med tanke på at det er inntektsført 450 millioner kroner fra disse konsesjonene i statsbudsjettet. Det var Harald T. Nesviks (FrP) hovedspørsmål til fiskeri- og kystministeren i årets første spørretime i Stortinget onsdag formiddag.

Pål Mugaas Jensen

Nesvik gjorde et poeng av at 450 millioner ikke er et uvesentlig beløp, selv i et norsk statsbudsjett.

– Man har inntektsført dette, men ikke vet ikke hvilke kriterier som skal ligge til grunn få pengene inn. Jeg forventer at fiskeri- og kystministeren har gjort seg opp noen få tanker om hvilke typer kriterier en skal stille. Etter min mening er alle konsesjoner i dag grønne fra før, sa Nesvik.

Berg Hansen var ening i Nesviks beskrivelse av at næringen er grønn næring og veldig bærekraftig, emn påpekte også noen miljøutfordringer knyttet til villaks.

– Derfor er det gledelig med fjorårets utvikling i rømmingstall. Og i oppdrettsanleggene er det lite lus sammenlignet med for mange år siden. Men særlig sjøørreten finnes det en del lus på. Denne situasjonen må vi håndtere og det er bakgrunnen for at vi setter noen grønne krav, sa Berg-Hansen.

– De kravene skal og løsningen skal være bedre enn i dag, men for å være sikker på at vi treffer, skal vi jobbe grundig med en tildelingsforskrift som vil varslet i god tid, sa hun videre.

Hun understreket at kravene skal være faglig fundert.

– Vi skal bruke de beste ekspertene på disse områdene.

Hun viste til at noen skal være mørkegrønne og være betydelig bedre enn dagens. Og så skal det være noen lysegrønne som er bedre.

– Så blir det opp til den enkelte søker å godtgjøre hva som er bedre. Det skal ikke være opp til politikerne, det skal vi overlate til eksperter og til næringen.

– Hva mener miljøvernministeren?

Oskar J Grimstad (FrP) fulgte opp med å stille mer eller mindre samme spørsmål til miljøminister Bård Vegar Solhjell.

– Her kommer det fram i svarene fra Berg Hansen at det skal være både mørkegrønne og lysgrønne. Fra næringen hører vi enkelte som kaller det det glade vanvidd. Det er hevdet at dette har vært eneste mulighet til å skape vekst, og samtidig beholde den rødgrønne husfreden. Så hvordan definerer miljøministeren en grønn konsesjon? Går det på lus, går det på rømming, spurte Grimstad.

Solhjell var ikke veldig konkret i sitt svar.

– Regjeringen har presentert et opplegg for grønne konsesjoner. Så skal regjeringen kommr tilbake til kriteriene når de har fått faglige råd. Da vil fiskeri- og kystministeren presenterer eksakte kriterier. Det vil gi en mulighet for en lagt grønnere utvikling, som jeg ser som veldig positivt.

– Hvem skal utarbeide kriteriene?

Neste ut var Frank Bakke Jensen (H) som kom med et hjertesukk om at han kunne ønsket seg at Schøtt Pedersen kunne komme å redegjøre for regjeringens holdning, men nøyde seg med å spørre Lisbeth Berg-Hansen.

– Den 21. november på Norges Sjømatråds Havbrukskonferansen sa statssekretær Kristine Gramstad at det var fiskeri- og kystdepartementet som selv skal utarbeide kriteriene, men under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen så uttalte miljøministeren at det er et faglig kollegium som skal sette kravene. For aktørene er det viktig å få en avklaring, hvem skal stille disse kravene, spurte Bakke-Jensen.

Lisbeth Berg Hansen svarte kontant.

– Det er ingen tvil om at det er fiskeri- og kystdepartementet som skal utarbeide forskriften. Hvem vi så rådfører oss med, er en sak for FKD og regjeringen. Vi skal bruke den beste kompetansen. Jeg må minne om at det kun er 9. januar. Det er mange dager igjen å få til en tildelingsforskrift og så lyse den ut. Jeg er ikke bekymret for at næringen ikke skal komme på banen. Jeg har møtt mange som har presentert meg gode løsninger allerede, svare Berg-Hansen.

KrF: 2012 var et dystert år

Siste spørsmålsstiller var Dagrunn Eriksen (KrF). Hun mener 2012 var et dystert år og at næringen ikke er bærekraftig.

– Riksrevisjonen kom for noen måneder siden med en rapport som bekreftet det som KrF gjentatte ganger har uttrykt, at næringen ikke er hverken bærekraftig eller er miljøtilpasset. Og 2012 var jo egentlig et dystert år når det gjaldt lakselus, særlig i oppdrettsanleggene langs norskekysten. Professor Are Nylund sier følgende: «Det er ingen tvil om at PD er fullstendig ute av kontroll, viruset spres alle veier, vi har utbrudd fra Finnmark til Hordaland». Da er det tankekors at midt i dette vurderer man å øke kvotene. Man kaller det såkalte grønne kvoter og har ingen kriterier. Kan ikke fiskeri- og kystministeren i alle fall si at det handler om lakselus og rømming?, spurte Eriksen.

– Det kan jeg svare ja på. Det vil bli knyttet krav til disse to miljøutfordringene. Jeg er trygg på det skal komme opp gode løsninger som vil tilfredsstille de kravene som vil bli satt, svarte Berg-Hansen.

Publisert: 09.01.2013 , 11.10


Siste saker

X