Bergesen kritisk til ny konkurranselov

NHO er kritisk til forslaget til ny konkurranselov. - Den må endres på vesentlige områder hvis den skal sikre virksom konkurranse og effektiv bruk av samfunnets ressurser, sier adm. direktør Finn Bergesen jr.

Konkurranseloven er et helt sentralt virkemiddel for å sikre konkurranse på like vilkår mellom ulike markedsaktører, og i kampen mot økonomisk kriminalitet. – Derfor er vi skuffet over at regjeringen har lagt frem et lovforslag som vil føre til økt adgang til politisk overprøving av konkurransemyndighetene, mer omfattende forbud og betydelig risiko for merkriminalisering, sier Finn Bergesen jr. De vage og omfattende forbudene kombinert med høy strafferamme i forslaget, vil også kunne føre til at et ellers fornuftig kommersielt samarbeid mellom særlig mindre bedrifter, vanskeliggjøres, mener NHO. NHO var representert i Konkurranselovutvalget. Siden regjeringen har sett bort fra en rekke av forslagene utvalget fremmet, vil NHO komme tilbake til Stortinget med en rekke merknader til lovforslaget så snart vi har gjennomgått dette i sin helhet. – Etter vår oppfatning er norsk næringsliv bedre tjent med at gjeldende konkurranselov videreføres, enn at regjeringens forslag til ny konkurranselov blir vedtatt, sier NHOs administrerende direktør.

Publisert: 18.11.2003 , 07.00


Siste saker

X