Brønnbåt ved merd på Kvaløy. Foto: SinkabergHansen.

Bindalslaks dro Sinkaberg oppover

Bindalslaks fikk isolert gode resultater i fjor, og dro konsernresultatet til Sinkaberg-Hansen kraftig oppover. Nå venter de både reduserte volumer og omsetning i år.

Bindalslaks økte omsetningen betydelig i 2016, sammenlignet med året før og landet på hele 452 millioner kroner. Dette bidro også til at driftsresultatet endte på 218 millioner, som igjen ga en driftsmargin på 48 %.

Nøkkeltall for Bindalslaks i 2016 og 2015.

Selskapet har seks konsesjoner og er et 100 prosent eid datterselskap av Sinkaberg-Hansen. Sammen med AS Aqua og Sinkaberg-Hansen utgjør Bindalslaks konsernets helintegrerte enhet matfiskproduksjon.

– Driftsmargin på 48 prosent er således ikke helt retningsgivende, forteller Tom Lysø fra Sinkaberg-Hansen til kyst.no.

Han påpeker at fremlagt konsernregnskap for Sinkaberg-Hansen AS, gir et mer riktig bilde. Og driftsmarginen her endte på under det halve, nemlig på  22 %. Omsetningen i konsernet endte på 1,99 mrd og et driftsresultat på 433 millioner.

– Krevende år

Året 2017 beskriver han som krevende driftsmessig.

– Både for landvirksomheten, slakteri og videreforedling, men også sjøsiden. Hovedsakelig grunnet etterdønninger av ekstraordinært uttak av fisk i fjor høst på et tidlig stadium i produksjonsfasen, sier Lysø.

Han påpeker at en lavere biomasse i 2017 enn opprinnelig forutsatt, vil trekke ned den totale omsetningen deres i år.

– Og trolig også påvirke det endelige resultatet for konsernet, legger han til.

Publisert: 19.06.2017 , 12.07


Siste saker

X