Vidar Gundersen BioMar

Biomar med bærekraftrapport for 2012

Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr skriver Biomar. I den første bærekraftrapporten fra selskapet fokuserer man på fiskehelse, kvalitet, miljø og samfunn.

Bærekraft er en forutsetning for fortsatt vekst i havbruksnæringen. Vekst i havbruk er viktig for å kunne møte verdens behov for mer mat. Oppdrett starter med fôret, som utgjør omtrent halvparten av innsatsfaktorene i lakseoppdrett. Fôret er derfor avgjørende for å sikre bærekraft, fra råvarer til slakteferdig fisk. Biomar Norge ble sertifisert etter nyutviklet bærekraftstandard DNV ProSustain i 2010. Nå kommer Biomar Norges første bærekraftrapport.

Satt seg konkrete mål

Dagens fiskefôr er utviklet for å ivareta mange oppgaver og møte betydelige utfordringer i fiskens livsstadier. Styrking av immunforsvar, helse og restitusjon, samt appetitt og -vekststimulering er noen av egenskapene som kreves av fôret.

· Biomar bærekraftrapport 2012 fokuserer på fiskehelse og -kvalitet, miljø og samfunn. Innenfor hver av disse sektorene er det satt konkrete mål for bedre fiskehelse, redusert forbruk av energi og ferskvann, økt gjenbruk, reduserte utslipp og kjøp av sertifiserte råvarer. Alt dette vedrører bærekraft

· Biomar bærekraftrapport 2012 inneholder også en perspektivanalyse på potensialet for oppskalering av matproduksjon i oppdrett, i et bærekraftperspektiv

Høydepunkter 2012

Biomar fikk på plass flere viktige bærekrafttiltak i 2012, av disse er følgende i en særstilling:

· Biomar tok i bruk verdens første gassdrevne lasteskip til våre fiskefôrleverander i Norge, med kraftige reduksjoner i utslipp av klimagasser som miljøgevinst

· Biomar er den eneste fôrprodusenten som benytter Marine Stewardship Council (MSC) krillmel som vesentlig komponent i fôret, til erstatning for ikke bærekraftsertifiserte råvarer

Vidar Gundersen BioMar
– Vi ønsker å dele vår kunnskap med våre kunder, som hos BioMar får tilgang til en gjennomprøvd metode, sier Vidar Gundersen. Foto: BioMar.

Biosustain – Biomars program for økt bærekraft

· Biomar har utviklet sin egen systematikk og metode for å sikre bærekraftig produksjon av fôr, Biosustain. Metoden er utviklet i samarbeid med BASF, verdens ledende kjemikaliekonsern og pioner innen bærekraftig utvikling og produksjon

· Biosustain var pilot for Det Norske Veritas (DNV) i utviklingen av en bærekraftstandard for oppdrettsnæringen, og Biomar er sertifisert etter den nye standarden DNV Prosustain. Godkjenningen stiller en rekke krav til miljøvennlige og bærekraftige tiltak gjennom hele verdikjeden, fra bruk av råstoff og utvikling av fôr til oppdrett, foredling og transport

· Biosustain er laget for support i hele verdikjeden, for økt bærekraft og minimert bærekraftrisiko. Systematikken tar i bruk sertifiserte metoder for å analysere, måle og forbedre bærekraft

– Vi ønsker å dele vår kunnskap med våre kunder, som hos Biomar får tilgang til en gjennomprøvd metode, sier Vidar Gundersen – Sustainability Manager i Biomar.

Les også: Biomar satser på krillfôr

Les også: Volumreduksjon for Biomar

Publisert: 06.08.2013 , 12.31


Siste saker

X