Blåskjelleksporten stiger litt

Gjennomsnittspris for ferske blåskjell til eksport var i oktober 4,56 kroner. Eksportvolumet tar seg opp etter sommeren, men er fremdeles lavt, skriver skjellmagasinet.no.

I oktober ble det eksportert 167 tonn levende blåskjell, til en verdi av 763 000 kroner. Det viser månedsstatistikken fra Eksportutvalget for fisk. Statistikken viser at det så langt i år er eksportert mer skjell til en lavere pris enn samme periode i fjor. Frem til og med oktober ble det eksportert 1 677 tonn blåskjell til en verdi av 5 468 000 kroner. Gjennomsnittlig kilopris var 3,26 kroner. I samme periode i fjor ble det eksportert 1 094 tonn blåskjell til en verdi av 6 667 000 kroner. Gjennomsntiilig kilopris var da 6,1 kroner. Mesteparten av skjellene går til EU. De største mottakerene i EU var Tyskland med 132 tonn og Belgia med 27 tonn. Til tross for den store kvantumforskjellen var verdien av Belgia-eksporten over 100 000 kroner høyere. Skjellene ble nemlig bare betalt med 2,18 kroner per kilo i Tyskland, mens gjennomsnittlig kilopris i Belgia var 14,16 kroner.

Publisert: 01.12.2003 , 09.32


Siste saker

X