laksemerd

Bolaks tilbakeviser Oddekalvs påstander

Bolaks benekter PD på lokaliteten Mjånes. Påstandene til Miljøvernforbundet er ifølge oppdrettsselskapet basert på feil.

– Vår lokalitet på Mjånes inneholder kun 20.000 fisk. Laksen er hele 13 kg og skal bli neste års stamfisk. Fisken er sunn og sprek, og det har ikke vært PD på denne lokaliteten på mange år. Lusenivået er ikke – og har ikke vært – så høyt at det går utover fiskevelferden. Det vet også Mattilsynet, som selvsagt hadde reagert om det var nødvendig, skriver daglig leder i AS Bolaks, Bjørg Mette Holmefjord Antonsen

Slice virket ikke godt nok

I innlegget skriver den daglige lederen at selskapet avluset i høst vi med Alpha Max. Dessverre kom nye lusepåslag kom raskt. I desember valgte selskapet videre derfor å avluse med Slice, med 31. desember som siste behandlingsdag.

– Dessverre opplevde vi som mange andre at Slice ikke ga ønsket effekt på fastsittende lus (men det kom ikke nye påslag). Normalt tar det 4 uker før Slice får full effekt, men allerede i uke 2 så vi at ny avlusing ble nødvendig. Vi valgte da å avluse med Salmosan så snart som mulig, det vil si i uke 3 fordi Salmosan ikke skal brukes før lusa er kjønnsmoden.

Bolaks innrapporterte på eget initiativ

– Det var vi selv som rapporterte de høye lusetallene i uke 2, tall som for øvrig var basert på telling av kun syv fisk. Vi har i ettertid hatt møte med både Mattilsynet, FHL og bedriftene som har anlegg i nærheten for å informere i detalj både hva vi har gjort og hvorfor. Vi er åpne overfor alle myndighetsorganer og vi bidrar til samarbeid i næringen om gode rutiner og tiltak.

Balanse

Alle vi som dyrker sunn og god mat i havet må balansere hensynene til villfisk og dyrehelse med kjemikaliebruk. Nå om vinteren påvirkes ikke villaksen av lusenivået, derfor er det viktig å ikke bruke mer lusemidler enn det som er helt nødvendig. Det er først til våren smolten vandrer ut fra elvene. Da brakklegger vi på Mjånes. Fisken som er i merdene nå flyttes til en annen lokalitet hvor den vil bli avluset med ferskvann.

Trenger fruktbar debatt

Fiskevelferd og behandling mot lus er viktige emner å diskutere. Men grove overdrivelser, vill spekulasjon og feilinformasjon har absolutt ingen nytteverdi, og er mer egnet til å forvirre enn til å bringe frem gode løsninger.

Oddekalv og Norges Miljøvernforbund har gang på gang kommet med påstander om havbruksnæringen som enten er feil, misvisende eller bevisst løgn. Miljøvernforbundet leverer jevnlig grunnløse politianmeldelser og sløser med politiets ressurser, hovedsakelig for å få oppmerksomhet i pressen. Likevel lar kyst.no komme Oddekalv uredigert til orde, skriver Holmefjord Antonsen

Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no beklager at Bolaks ikke fikk mulighet til samtidig tilsvar i denne saken.

Publisert: 07.02.2012 , 09.49


Siste saker

X