Bondelaget vil øke innsatsen mot gyro

-For å unngå videre smittespredning er det avgjørende å holde tempoet i gyroarbeidet oppe. Det skriver Norges Bondelag i sine kommentarer til forslaget til Statsbudsjett for Miljøverndepartementet.

Ifølge Norges Bondelag er en aktiv bekjempelse av lakseparasitten gyro viktig forå sikre villaksbestandene. Gyro er en av de alvorligste trusselfaktorene for villaksen og har potensial til å slå ut hele elvebestander av laks, understreker bøndene sin medlemsorganisasjon i en pressemelding.

 Vil øke innsatsen

I forslaget til Statsbudsjett er det satt av 78 millioner kroner til gyrobekjempelse i 2013. Norges Bondelag vil øke innsatsen med 35 millioner kroner, hvorav 10 milllioner kroner øremerkes behandling av Rauma i 2013 og 25 millioner kroner til oppstart av sperrebygging i Driva.

Gyro spredt fra forskningsstasjon

Lakseparasitten gyro ble innført med lakseunger fra Sverige til Akvaforsk (nå Nofima) som forskningsstasjon på Sunndalsøra i 1973. Herfra ble parasitten spredt til en rekke vassdrag på Vestlandet og nordover ved salg av lakseunger til blant annet statlig eide kraftseskaper Dette ble en kjærkommen ekstrainntekt for forskningsaksjonen som drev avlsstudier for å teste ulike laksestammers egnethet for oppdrettsnæringen. Fiskerettighetshaverne har på sin side ikke kunnet gå til søksmål mot Akvaforsk og de offentlige eide kraftselskapene ettersom dinformasjonen om et som skjedde ble holdt skjult helt fram til NRK Brennpunkt laget et program om saken i 2000. Da var imidlertid sakene foreldet.

Feil å stille krav

-Det er feil, understreker Bondelaget, – å stille vilkår til rettighetshaverne som allerede har tapt betydelige inntekter i de årene hvor parasitten har holdt til i vassdragene, om at fisket skal forvaltes til fordel for allmennheten.

Store inntekter

Laksefiske og innlandsfiske bidrar årlig til over to milliarder kroner i lokal omsetning for landbrukseiendommer, gårdsturismebedrifter og andre næringsaktører.

Publisert: 29.10.2012 , 08.26


Siste saker

X