Børs for handel med laks

European Fish Exchange (EFX) vil etablere børs for handel med laks. Interessene som står bak er ingen ringere enn den svenske OM-gruppe, bedre kjent som systemleverandør til den svenske og finske aksjebørsen og kraftbørsen Norpool.

Partner /direktør i EFX, Jon Roger Sumstad mener at alle forhold ligger til rette for at fiskeri-og havbruksnæringen i Norge etablerer et system for elektronisk børshandel med fisk. – Stadig flere råvarer får sine egne børser i verden. Fisk kommer helt sikkert etter og da ville det vært hyggelig om fiskeri-og oppdrettsnasjonen Norge lå først i løypa, sier Sumstad. Han og grupperingen rundt EFX har de siste fire årene jobbet målbevisst for å etablere en slik børs, og i fjor høst lanserte de ideen for pelagisk industri. – Vi ble godt mottatt, og har siden jobbet videre med å utvikle en demoversjon, forteller han. Salgslagene med Både Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, de regionale fiskesalgslagene og FHL er forelagt prosjektplanene. Ifølge Sumstad er samtlige positive og mener at alt som kan bidra til bedre forutsigbarhet i bransjen er positivt. – Målet må være at minst 70% av all fiskeomsetning skjer gjennom et forutsigbart børssystem der selger og kjøper inngår avtaler som har langsiktighet i seg. At varer på en råvarebørs selges med 1-2 års perspektiv er ikke uvanlig, og det ville vært en stor fordel for norsk laksenæring, påpeker Jon Roger Sumstad. Han vil ikke tidfeste når et slik system er operativt, men sier at det jobbes intenst med saken.

Publisert: 22.12.2003 , 12.47


Siste saker

X