Brønnbåt, Rostein, Ro Fjell

– Bortkjøring av ballastvann ved avlusning kan være overflødig

- Bortkjøring av ballastvann etter eksponering med hydrogenperoksid er ikke er nødvendig med hensyn på eggstrengenes klekkevne, forteller doktorstipendiat Stian Mørch Aaen.

Elisabeth Nodland

Doktorstipendiat, Stian Mørch Aaen ved Norges veterinærhøyskole og Sea Lice Research Centre (SLRC), la frem noen av sine resultater under lakselusseminaret onsdag 12. september på Vil Vite Senteret i Bergen. Seminaret var i regi av SLRC.

– Målet var å se nærmere på, og evaluere en rekke ulike kjemiske substansers påvirkningskraft på lakselusen. Det jeg har undersøkt er hvilken effekt hydrogenperoksid har på egg og larver hos lakselus. Spesielt var vi interessert i å se på hvilken evne eggene hadde til å klekke etter en behandling med hydrogenperoksid, forteller Aaen.

– Ingen egg som klekker etter eksponering med hydrogenperoksid i felt

– Å behandle lusen med hydrogenperoksid gjennomføres stort sett i brønnbåt. Det er en stor og krevende operasjon. Det er i dag lovpålagt at dumping av ballastvann må skje tre kilometer unna oppdrettsanlegg, noe som er svært tidkrevende ved en stor avlusning. Usikkerheten rundt om behandlede lus og egg overlever en slik behandling har vbidratt til de strenge regelen. Det er derfor viktig å undersøke om eggstrengene klarer å klekke etter en vanlig behandling for og se på om det eventuelt er mulig å spare tid under operasjonen, sier Aaen. For å komme nærmere et svar på dette ble det gjennomført både felt- og laboratoriestudier.

– Resultatet fra felt viser at ingen av eggene klarer å klekke etter en lusebehandling med en konsentrasjon på 117 ppm.

– Få egg som klekker etter eksponering med hydrogenperoksid i laboratorieosøk

– Under laboratorieforsøkene ble det først bestemt hvor lange eggstrengene skulle være og de ble deretter eksponert for 400, 850, 1300 og 1750 mg hydrogenperoksid per liter. Svært få egg klarte å klekke, men jo høyere dose med hydrogenperoksid, desto færre egg klekket. Ved å benytte en behandling med 400 mg hydrogenperoksid per liter, ble det registrert 1,5 larver per fem mm eggstreng etter seks dager. Ved bruk av 1750 mg hydrogenperoksid per liter, ble tilnærmet null larver funnet etter seks dager og flatet helt ut etter syv dager.

– Bortkjøring av ballastvann er unødvendig

– Konklusjonen er derfor at bortkjøring av ballastvann etter eksponering ikke er nødvendig med hensyn på eggstrengenes klekkevne. Men det gjenstår mange ubesvarte spørsmål før man kan komme med en endelig konklusjon. Et av de spørsmålene vi stiller oss er om de adulte hunnene forblir fertile etter behandling eller ikke, og om de preadulte lusene som sitter igjen på laksen kan utvikle seg till adulte stadier.

Publisert: 13.09.2013 , 07.00


Siste saker

X