Bot for fiskejuks

En fiskeskipper fra Senja er i Senja tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot for ikke oppgitt fangster av torsk og sei.

Mannen vedtok dommen, men hevder han glemte å føre opp fangsten i fangstdagboka. Retten sier de tror på at mannen ikke gjorde et bevisst forsøk på svindel, skriver Finnmark Folkeblad.

Publisert: 01.01.2003 , 16.39


Siste saker

X