?Bot ikke avskrekkende

Tråler-dommen om leveringsforpliktelser til Finnmark kan i verste fall føre til at rederier spekulerer i lønnsomheten ved å bryte vilkårene, sier professor i fiskeriøkonomi, Ola Flåten til NRJ Finnmark.

Fiskerikonsernet West-Fish Aarsæther ble denne uka dømt av Frostating lagmannsrett til å betale Domstein 800 000 kroner for brudd på leveringsforpliktelsene til Vadsø. Retten ga Domstein medhold i at leveringsforpliktelsene skal overholdes sjøl om det er mulig å få bedre pris for fisken andre steder. Vil spekulere Men Domstein fikk betraktelig mindre i erstatning enn det opprinnelige kravet. Denne prinsippielt viktige dommen kan i verste fall føre til at rederier vil spekulere i lønnsomheten ved å bryte vilkårene og betale en mindre erstatning i etterkant, mener Ola Flåten som er professor i fiskeriøkonomi. Spørsmålet er om trålere med leveringsforpliktelser til fylket skal overholde dem selv om de får bedre betalt for fisken andre steder. Leveringsforpliktelsen er nedfelt i konsesjonen og er et politisk virkemiddel for å sikre fylket råstoff og bosetting, men mange trålere bryter disse forpliktelsene. Uavhengig av markedspris Frostating lagmannsrett slo fast at West Fish Aarsæther sin leveringsplikt til Vadsø er absolutt. Tråleren Vadsøjenta skal levere fisken sin til Vadsø – uavhengig av høyeste markedspris. Det at Domstein fikk medhold kan føre til at andre blir flinkere til å overholde sine leveringsforpliktelser, sier professor Ola Flåten. Men Domstein fikk en lav erstatning i forhold til kravet på 7 millioner og det blir også registrert mener han. Flåten ser ikke bort fra at saken blir anket til høyesterett for å få en endelig avklaring på disse spørsmålene.

Publisert: 06.03.2003 , 12.28


Siste saker

X