Illustrasjonsfoto av dødfisk.

Bremnes Seashore fikk stor bot etter laksedumping

Bremnes Seashore og AD Offshore har fått bøter på 300 000 kroner etter at en dykker fikk i oppdrag fra en tidligere regionsjef å kutte hull i en not for å slipp 15 tonn dødfisk ut i sjøen.

Det er avisen Sunnhordland som melder dette (krever innlogging).

I tillegg har blant annet en tidligere regionssjef for region Bømlo i Bremnes Seashore fått en bot på 20 000 kroner.

Bortsett fra dykkeren som utførte notskjæringen, er bøtene vedtatt. Saken til dykkeren kommer dermed opp for Sunnhordland tingrett i begynnelsen av desember.

15 tonn i sjøen

Ifølge avisen fikk Bremnes Seashore i januar-februar 2014 høy dødelighet etter avlusning fordi fisken også hadde AGD. Ifølge bøtevedtaket som er gjort overfor Bremnes Seashore, sviktet dødfiskpumpene på lokaliteten. Og på grunn av begrensinger i brønnbåt-tilgang ble ikke den dødfisken fjernet før de skulle i gang med våravlusingen.

Regionssjefen i Bremnes Seashore skal så den den 29. mars 2014 ha leiet inn en dykker fra AD Offshore for å fjerne den fisken som nå hadde lagt der lenge og var i ferd med å gå i oppløsning. Det ble derfor avtalt at dykkeren skulle skjære hull i noten å slippe de cirka 15 tonn med dødfisk ut i sjøen.

Da hendelsen ble kjent for ledelsen i Bremnes valgte de selv å melde fra til Mattilsynet, som deretter politianmeldte det hele.

Daglig leder i Bremnes Seashore, Einar Eide, understreker overfor avisen at det som skjedde ikke er i tråd med selskapets etiske regelverk.

Publisert: 15.09.2017 , 14.34


Siste saker

X