Bremnes Seashore ønsker utvidelse av lokalitet Jørstadskjæra.

Bremnes Seashore vil produsere mer fisk i Finnøy

Ifølge kommunens hjemmesider søker oppdretteren om utvidelse av lokalitet Jørstadskjæra.

Selskapet søker om å få utvidet MTBen for lokaliteten fra 3120 tonn til 4680 tonn.

I søknaden som nå ligger på høring hos Finnøy kommune, kommer det frem at de vil drifte lokaliteten med utsett av smolt/postsmolt og produsere frem til slaktestørrelse.

Frist på innspill til søknaden er fjerde august.

 

Publisert: 29.06.2017 , 08.49


Siste saker

X