Brønnbåtspesialist pusser på designet

Aas Mek har gjort noe de fleste bedrifter drømmer om. Siden de valgte å satse på eget brønnbåtdesign har de levert 33 stk og sørget for at brønnbåt blir assosiert med Aas over hele den lakseproduserende verden.

Enda en ny For et par uker siden gikk bygg nummer 169 fra verftet. «Øyfjord» er samtidig brønnbåt nummer 33 fra Aas. Det sier ikke så lite om en lang linje der verkstedet har vært selve innovatøren i fremveksten av brønnbåtnæringen. Det som før var en næring bestående av alt fra ombygde fiskebåter til mer eller mindre vellykkede kloninger av fraktebåter, er blitt en næring med teknologi i høysetet. Å frakte levende fisk over lange distanser krever langt mer enn et skrog med maskin og propell. Denne spesielle fraktefarten setter store krav til stabilitet, hygiene, sirkulasjon av vann, oksygenering og rensing/filtrering av vann. «Øyfjord» som ble levert til Bømlo Brønnbåtservice AS har et lasterom på 700 kubikkmeter. På beddingen bygges det for fullt på en ny båt til Sølvtrans AS i Ålesund. Denne får et lasterom på 900 kubikkmeter, og skal etter planen være ferdig 1. september i år. Fartøyet får et nytt design, og flere nye tekniske løsninger. Ny teknologi I følge Halvard Aas har Sølvtrans fått bygget to brønnbåter tidligere ved Aas. En av dem går på Shetland, og den andre i Skottland. Også båten som er under bygging skal til Skottland. Det nye designet er basert på at lasterommet om bord i fartøyene er blitt lukkede systemer. – I henhold til krav om å hindre sykdomsspredning i oppdrettsnæringen, har vi utviklet et nytt brønnbåtdesign som tar hensyn til dette. De nye fartøyene vi bygger er alle basert på prinsippet om lukkede system. Det vil si at vannet i brønnen resirkuleres og renses om bord, forteller Halvard Aas. Han forklarer videre at vannet i brønnen kjøles ned til 3?4 grader C. Det gjør fiske roligere, og det gjør kjøleanleggene på mottaksanleggene overflødige. Fisken er ferdig kjølt når den ankommer slakteriet. Ny design Styrken til Aas er at de har utviklet sitt eget design, og kjører sitt løp. Markedsmessig har dette vært et smart valg. De siste årene har bedriften tjent gode penger på dette. Aas har satset på egen designavdeling som har holdt seg ajour med utvikling i markedet, både på design, tekniske krav og teknologiutvikling. Dette er noe mange andre verft har sluttet med, og overlatt til konsulentene. Men Aas har holdt på sitt og blitt kjent for sitt brønnbåtdesign over hele den lakseproduserende verden. Har tro på spesialisering Halvard Aas mener at suksessen for Aas Mek nettopp har vært å konsentrere oppmerksomheten og innsatsen inn mot en nisje. ? Vi har valgt å satse på design og utvikling av brønnbåter, men har også gode designpakker på andre fartøytyper, forteller Halvard Aas. Blant annet har de bygget fiskebåter og tankbåter. Det kan bli aktuelt å gjøre mer av den sorten, medgir han. De samme mekanismer gjelder for Aas som for andre verft: Blir det mindre å gjøre i brønnbåtnæringen, må de se seg om etter andre fartøytyper. – Vi merker jo at det blir roligere i oppdrettsnæringen ettersom den økonomiske situasjonen for de norske oppdretterne ikke er god, sier Aas. Samtidig viser han til at de har hele den lakseproduserende verden som kunder. Han mener likevel at det vil være galt å spre fokus for mye. – Spesialisering betyr at det er mulig å få kostnadene ned, og det har vi lyktes med på Aas, sier Halvard Aas.

Publisert: 20.06.2003 , 18.23


Siste saker

X