Sjef for teknologi og utvikling hos Akva Group, Trond Severinsen viser frem merd-konseptet. Foto: Gustav Erik Blaalid

Bygger merd etter lego-prinsippet

Akva Group er på markedet med et nytt, patentert merd-konsept. Den tyngste komponenten veier noen-og-tjue kilo og kan bygges/demonteres etter lego-prinsippet.

Leder for teknologi-og utviklingsavdeligen i Akva Group, Trond Severinsen, forteller til kyst.no at konseptet er myntet på andre arter enn laks.

– Dette merd-konseptet vil egne seg ypperlig for arter som tilapia, og for oppdrett i områder som Afrika, Asia og Mellomamerika, sier han og viser en demonstrasjonsvideo av hvordan merdkonseptet er bygget opp.

Enkelt og greit
Merdene kan bygges kvadratisk eller rektangulære, fra 2,5 meter til 15 meter. Modulene monteres lokalt, uten sveising. Det er koblingselementene som er selve kjernen i konseptet. Ut fra hvert hjørne går rør-stagene som binder sidene sammen. Rørene låses til hjørnebrakettene med det som blir rekkverk-stolper.

Prinsippskissen viser hvordan modulene er bygget opp. Illustrasjon: Akva Group

– Rørene kan kundene skaffe seg enkelt og greit hvor som helst i verden, men koblingsmodulene må de få fra vår fabrikk i Norge, sier Trond Severinsen. Han kan fortelle at Akva Group har hentet produksjonen av plastdeler tilbake fra Kina til Norge.
– Vi gjør det billigere og raskere i Norge, sir han, og viser oss en video av den robotiserte produksjonslinjen. Antallet produserte enheter er høyere enn før, og alt gjøres automatisk.

Ubegrensede muligheter
Det er ikke grenser for hvor mange merder som kan kobles sammen. De samme elementene som brukes for å lage merdene, kan også brukes til å lage en serviceflåte. Forankringen er også enkel. I koblingspunktet mellom merdene er det et forankringspunkt, og alle hjørnene er forbundet til forankringsystemet.

– Vi må innse at utstyr og investeringer som er normalt i laksenæringen, ikke er i nærheten av det en tilapia-oppdretter i Afrika har råd til. Merdbasert oppdrett i andre deler av verden og på andre arter skjer ofte med svært enkelt utstyr. Nå kan de skaffe seg solid og enkelt utstyr, til en rimelig penge, mener Severinsen. Han har stor tro på at Akva Group sitt nye konsept vil bli en suksess.

– Vi har brukt vår 43 årige erfaringer med plastmerder før vi kom frem til dette konseptet, sier han.

Trond Severinsen viser hordan modellen av en ferdig modul-merd ser ut. Foto: Gustav Erik Blaalid

Publisert: 17.08.2017 , 08.02


Siste saker

X