Bygger ny fôrfabrikk

Arbeidet med den nye fôrfabrikken Sea Grain AS i Måløy er nå påbegynt.

Pan Fish ASA eier 44% av selskapet Sea Grain, og det var en stund usikkert hvorvidt det nye Pan-styret ville opprettholde planen om byggingen av denne fabrikken. Anlegget skal stå ferdig 1. mars 2004, og vil ha en kapasitet på 50.000 tonn fiskefôr årlig, skriver Fjordenes Tidende i Måløy. I følge administrerende direktør ved Måløy Sildoljefabrikk, Arne Stang, blir fabrikken bygget med plass til to produksjonslinjer, og en kapasitet på 80.000 tonn årlig. Stang vil inntil videre også fungere som administrerende direktør for den nye fabrikken, skriver avisen. Måløy Sildoljefabrikk består av to avdelinger som skal levere råvarer til den nye fôrfabrikken. Tilsammen er det 50 ansatte ved det to avdelingene. Hvor mange nye arbeidsplasser det blir ved den nye fôrfabrikken vil ikke Arne Stang tallfeste. Han mener det vil avhenge av hvordan de får til en samdrift ved de tre anleggene. I tillegg til Pan Fish eier Silfas 34% og Austevoll Havfiske 22% av aksjene i Sea Grain. Fôrfabrikken skal i første omgang levere fiskefôr til Pan Fish og Austevoll Havfiske.

Publisert: 10.03.2003 , 07.06


Siste saker

X