Smoltproduksjonen til Hiddenfjord skjer på Fútaklettur på Færøyene. På produksjonsområdet gjør de nå flere store utbygginger. Foto: Hiddenfjord.

Bygger ut settefiskanlegg – Vil ha storsmolt på 500 gram

Hiddenfjord-direktør Atli Gregersen er tilfreds med fjorårets produksjon. Nå øker selskapet settefisk-kapasiteten ytterligere. Ambisjonen er å ha storsmolt på halvkiloet som standard.

Den færøyske lakseprodusenten Hiddenfjord var tidlig på banen med storsmolt, og har i åtte år satset og investert i dette som et virkemiddel i mot lus. Selskapet har blant annet satt ut smolt på 400-500 gram, og har hatt slakteklar fisk på fem kilo sløyet vekt i sjø innen et år. Les mer om dette her. 

Atli Gregersen, daglig leder i Hiddenfjord sier de stadig bygger ut og utvider kapasiteten. Foto: Therese Soltveit.

Direktør Atli Gregersen sier til kyst.no at målet deres innen storsmolt er gjennomsnittsstørrelse på 500 gram. Selskapet hadde i fjor storsmolt i sjøen på opp til 650 gram, og snittstørrelsen ligger nå på rundt 350 gram.

Vokser innen settefisk

Gregersen forteller videre at han er tilfreds med 2017-tallene, ettersom de har hatt produksjonsøkning både på land og i sjø.

– Våre settefiskanlegg på Fútaklettur leverte rundt tre millioner smolt på 294 gram i 2016, og vi økte dette til 3,6 millioner smolt på 350 gram i 2017. Vi forventer å levere 3,2 millioner smolt på rundt 450 gram fra settefiskanlegget vårt i 2018, opplyser Hiddenfjord-direktøren.

At selskapet har fått på plass større smolt i sjø mener Gregersen er årsaken til lave lusetall for selskapet.

– Vi har kortere produksjonstid i sjø og en mer robust laks. Ikke minst har vi stor drahjelp av rognkjeksene vi har i merdene, som også bidrar til lavere lusetall. Vi har i stor grad klart å holde tallene på kjønsmodne lus under grensen på 1.5, med veldig få behandlinger, legger han til.

Bygger ut kapasiteten

Gregersen sier videre at de ytterligere skal bygge ut settefiskanlegget deres på Fútaklettur med en ny startfôringsavdeling, i

Hiddenfjord har siden 2010 jobbet med å få smolten større, og har gått fra 88 gram til rundt 515 gram. Gjennomsnittet er enda 350 gram, men selskapet håper å få dette opp til halvkiloet i løpet av kort tid. Foto: Hiddenfjord.

tillegg til det pågående arbeidet med som selskapet nå gjør med en postsmoltavdeling som har kapasitet til 600 tonn postsmolt. Vi tenker å levere denne biomassen (600 tonn) fra denne avdelingen tre ganger i året i fremtiden.

– Vi vil ta vår nye produksjonsavdeling på settefiskanlegget i bruk mot slutten av februar, og startfôringsdelen håper vi vil være klar i løpet av året.

Større slaktevolumer

Og mer kapasitet innen settefisk gir resultater i sjø for oppdretteren. Selskapet økte i fjor slaktede volumer med 2000 tonn, som er mye i færøysk målestandard.

– Vi gikk fra 10 000 tonn i 2016 til 12 000 tonn i fjor, og har som mål å produsere 15.000 tonn slaktet laks i 2018. 

Utfordringer med alger

2017 ser Gregersen derfor på tilbake på som et godt år for selskapet, men det har vært noen utfordringer.

– Produksjonen vår gikk bra og problemene med lakselus har vært nedadgående. Dessverre har der vært utfordringer med alger i sommer. Disse medførte litt dødelighet og redusert appetitt på laksen i flere uker. På Færøyene er skottelus vært et relativt begrenset problem i mange år, men fra august og utover har antallet skottelus på laksen vært mye høyere enn vanlig.

Hiddenfjords lokaliteter på Færøyene ligger alle i samme fjordsystem. Illustrasjon: Atli Gregersen/Hiddenfjord.

De tre oppdretterne som i dag opererer på Færøyene er Bakkafrost, Hiddenfjord og Marine Harvest. Gregersen forteller at samarbeidet med de andre to aktørene fungerer bra og er noe av suksessen til at de alle oppnår god drift.

Hiddenfjord er eid av de brødrene Regin og Atli , og de har som ambisjon å produsere laks helt fri fra kjemikalier, samt unngå for mye bruk av mekanisk avlusing. Les mer om dette her. 

Les også: 

Publisert: 09.01.2018 , 11.30


Siste saker

X