Torsk fisk torskefisk fiskebilde. Pristorsk

– Catch and release gir torsken dykkersyke

En fersk rapport fra Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet viser at turister som kommer til Norge på fiskeferie sliper ut igjen to av tre torsk de fisker.

– Hovedgrunnen til at de slippes ut er at fiskene er for små. Men det er også andre grunner, som for eksempel at folk har for mye fisk og har fisket opp kvoten på 15 kilo. Men noen driver også med frivillig fang og slipp. De tar nesten ikke noe opp, sier Keno Ferter til NRK.no.

Det er altså snakk om store mengder fisk som slippes ut igjen i sjøen. Nå vil Ferter undersøke hvor mye av torsken som overlever denne behandlingen.

Mye av fisken dør

For mens mange mener at såkalt «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, mener Ferter at mye av fisken ikke overlever dette. Han forteller at fisken får noe som sammenlignes med vår dykkersyke dersom den hentes opp fra dypt vann.

Fiskarlaget reagerer

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen har lenge kritisert det han mener er ukontrollert fisketurisme i Norge.

– Jeg tror faktisk at i støtene er det mye mer enn det. Det begrunner jeg med at når folk er på en betalt tur der du har en ukes opphold og du er ute og fisken biter i ett og du ligger der hele døgnet så tror jeg det må være mye mer som går over bord, sier Nilsen til NRK.no.

Publisert: 26.07.2013 , 08.25


Siste saker

X