Cermaq faller etter svake kvartalstall

Cermaqs driftsresultat på 60 millioner kroner var hele 70 millioner kroner svakere enn konsensus. Investorene er ikke nådige mot selskapet som nå går tilbake på børsen.

For resultatet på 60 millioner kroner var langt svakere enn hva analytikerne i sin villeste fantasi hadde forestilt seg.

– Dette er enda svakere enn vår forventning på 80 millioner og meget svakt mot konsensus på 130 millioner kroner, skriver analytiker Anders Gjendemsjø i en fersk rapport etter at tallene for andre kvartal ble publisert i morges.

Aksjen faller markert fra start, og halvannen time etter børsåpning er aksjen ned 4,26 prosent.

Cermaq presenterte i dag et driftsresultat før verdijustering og nedskriving av biomasse på 60 millioner kroner for kvartalet (318 millioner kroner). Lave laksepriser og driftsmessige utfordringer har påvirket resultatet i Mainstream negativt, mens EWOS rapporterer gode resultater også i andre kvartal.

På forhånd var det ventet at resultatet skulle havne over 100 millioner kroner, hvilket det ikke var i nærheten av å gjøre.

Les mer: Venter over 100 millioner fra Cermaq

Driftsresultatet (EBIT før verdijustering og nedskriving av biomasse) i andre kvartal var 60 millioner kroner, sammenliknet med 318 millioner kroner i andre kvartal 2011. Mainstream står for hoveddelen av reduksjonen som i stor grad skyldes lavere laksepriser.

Svakere enn forventet

– Resultatet i andre kvartal er svakere enn forventet. Mainstream har opplevd flere driftsmessige utfordringer som har påvirket kvartalsresultatet innen oppdrett negativt, uttaler konsernsjef Jon Hindar.

– Q2 rapporten som ble lagt frem i dag tidlig var skuffende. Det eneste lyspunktet var at Ewos opprettholdt en margin som var høyere enn ventet, skriver Nordea Markets-analytiker, Kolbjørn Giskeødegård, i en oppdatering fredag morgen.

Han mener tallene for selskapets norske virksomhet, Mainstream, var en stor skuffelse. Og viser til at også tallene fra Chile var svakere enn ventet.

– De kutter 2012- volumguidingen med 14.000 tonn på bakgrunn av biologiske utfordringer og fordi de venter at mer av salget vil skje i 2013, fortsetter Giskeødegård.

Forventer bedring i andre halvår

– Disse problemene er i hovedsak løst gjennom andre kvartal, og vi forventer bedre drift og reduserte kostnader i andre halvdel av 2012, fortsetter Hindar.

EWOS rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 114 millioner kroner i andre kvartal sammenliknet med 128 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Salgsøkning på seks prosent

Salgsvolumet av fiskefôr var 260 tusen tonn, en økning på 6 prosent i forhold til andre kvartal 2011. Volumøkningen kom primært i Norge og Chile der økningen var på henholdsvis 14 og 8 prosent.

– Volumveksten i EWOS fortsetter og fôrvirksomheten bidrar med et godt resultat, sier Jon Hindar. Jeg er også imponert over at den krevende kapasitetsutvidelsen i EWOS Norge har blitt gjennomført innenfor avtalt tidsramme og budsjett slik at virksomheten er forberedt til å håndtere den forventede volumveksten i høysesongen, utdyper konsernsjefen.

Mainstream Chile rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 24 millioner kroner (overskudd på 33 millioner kroner). EBIT per kilo sløyd vekt var negativ 4,7 kroner (positiv 8,0 kroner). I tillegg til lave salgspriser ble resultatet svekket av sesongmessig lave produksjonsvolumer og økte produksjonskostnader som følge av utslakting av to anlegg med dårlig vekst og høy fôrfaktor. Mulige kvalitetsproblemer med leveranser fra tredjepart kan være årsak til den dårlige veksten i disse anleggene.

Svakt fra Mainstream Norge

Mainstream Norway rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 3 millioner kroner (overskudd på 87 millioner kroner). EBIT per kilo sløyd vekt var negativ 0,3 kroner (positiv 12,4 kroner). EBIT per kilo for Nordland og Finnmark var henholdsvis 0,7 kroner (11,7 kroner) og negativ 0,9 kroner (positiv 14,1 kroner).

I tillegg til lave laksepriser ble resultatet i andre kvartal betydelig svekket som følge av utslakting av tre anlegg i Finnmark med dårlig vekst og av et alvorlig tilfelle av algeoppblomstring i Nordland.

Mainstream Canada rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 11 millioner kroner (93 millioner kroner), eksklusiv nedskriving av biomassen med 27 millioner kroner som følge av IHN-utbruddet. Tilsvarende var EBIT per kilo sløyd vekt 2,3 kroner (14,8 kroner). Resultatnedgangen skyldes i hovedsak reduserte priser. Bortsett fra IHN-utbruddet har de biologiske resultatene i Canada vært gode i kvartalet.

Les mer: IHNv-utbrudd koster Cermaq 27 millioner kroner

Kan få kompensasjon etter IHN-utbrudd

– Mainstream har opplevd et IHN-utbrudd, og møtt denne situasjonen med det alvor og de umiddelbare tiltak som var nødvendige, uten å la seg begrense av de umiddelbare kostnader dette medførte. Mainstream Canada undersøker nå mulighetene for å få kompensasjon fra føderale myndigheter eller fra sitt forsikringsselskap, avslutter Jon Hindar.

Publisert: 20.07.2012 , 10.27


Siste saker

X