Cermaq sier opp 259 ansatte i Chile. Illustrasjonsbilde fra et Cermaq-anlegg i Chile.

Cermaq kvitter seg med 259 ansatte

Det Mitsubishi-eide selskapet Cermaq, har nylig sagt opp 259 ansatte i Chile.

I en melding fra selskapet heter det at beslutning om å si opp så mange har bakgrunn i en… «prosess som er en del av en global plan for selskapet med det formål å gjøre driften mer effektiv i Chile, og dermed sikre bærekraft på lang sikt.»

Færre ansatte

Ifølge årsrapporten som ble avsluttet 31. mars 2016, var Cermaq-konsernets netto resultat etter skatt for regnskapsåret 2015 (utløper 31. mars 2016) 110,4 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 88,6 millioner kroner i 2014. Resultatene er ikke direkte sammenlignbare da det har skjedd en endringer regnskapsperioden. Tallene for 2015 dekket 15 måneder.

Årsresultatet ble negativt påvirket av de dårlige resultatene i Chile de hadde biomassetap på grunn av sykdommen SRS, samt valutatap.

Cermaq har over flere år kuttet antall ansatte. I følge 2016-rapporten, per 31. mars 2016, hadde Cermaq-konsernet 2 693 personer sammenlignet med 4 134 i desember 2014. Av konsernets ansatte var 500 ansatte i Norge og 2 193 utenfor Norge.

Publisert: 06.06.2017 , 09.15


Siste saker

X