Jon HindarCermaq

Cermaq tar tap på over 50 millioner

Cermaq må tåle stygge tap etter PD og IHN-utbruddene i Norge og Canada.

Med referanse til meldinger til Oslo Børs 31. juli 2012, 8. august 2012 og 23. august 2012, har Cermaq nå konkludert på den regnskapsmessige behandlingen av disse hendelsene i resultatrapporten for 3. kvartal 2012.

Over 30 millioner i tap i Canada

IHN-utbruddet på lokaliteten Millar i Canada som rammet 1 million fisk med en gjennomsnittlig vekt på 0,4kg ble rapportert 31. juli og 8. august 2012. Søknad om økonomisk kompensasjon er sendt, men Cermaq har ennå ikke oppnådd tilstrekkelig sikkerhet for en slik kompensasjon i tråd med kravene i IFRS.

Konsernregnskapet for 3. kvartal 2012 vil derfor belastes med en engangskostnad på 31 millioner kroner. Segmentrapporten for Mainstream Canada vil ikke inkludere denne avsetningen.

PD i Finnmark

PD-utbruddet (Pancreas Disease) i Finnmark, som rammet 740 000 fisk med en gjennomsnittlig vekt på 0,75 kg ble rapportert 23. August 2012. En engangskostnad på til sammen 20 millioner kroner vil belastes konsernregnskapet for 3. kvartal 2012. Segmentrapporten for Mainstream Norge vil ikke inkludere denne avsetningen. 

I tillegg til de ovennevnte hendelsene, har Mainstream Canada gjennom 3. kvartal opplevd et høyt algenivå med økt dødelighet som vil belaste resultatet for 3. kvartal 2012 med anslagsvis 5 millioner kroner. Avsetningen vil også inkluderes i segmentrapporteringen for Mainstream Canada. 

Publisert: 04.10.2012 , 12.42


Siste saker

X