Chilensk pre-rigor filetering. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Chilensk lakseproduksjon øker

Chiles tre største oppdrettere har kommet med vekstprognoser for i år og neste år. De har sett både på egen og global produksjon av atlantisk laks, coho og regnbueørret, inkludert norsk produksjon av atlantisk laks og regnbueørret. Slår prognosene til kan det komme betydelige økte mengder fisk på markedet, spesielt fra Chile.

Australis, Multiexport og Blumar har nylig presentert sine produksjonsestimater for den chilenske laksenæringen for 2017 og 2018.

I fjor sank volumene i Chile betydelig som følge av giftige alger. Men i år har chilenerne fått dreis på produksjonen igjen og ifølge de lokale selskapene forventes produksjonen å vokse.

2017

De tre største selskapene har imidlertid litt ulik forventning

Selskapet Australis anslår at produksjonen av chilensk atlantisk laks vil vokse nesten 12 prosent i år, som i så fall er den høyeste veksten i den lakseproduserende verden og mer enn det dobbelte av veksten i global lakseproduksjon. Antatt produksjonsvolum i 2017 vil ifølge Australis ende på ca 570 000 tonn.

Både Multiexport og Blumar er derimot noe mer moderate og tror veksten vil ende på 7 prosent i inneværende år.

2018

For neste år tror Australis veksten vil falle noe fra årets antatte 12 prosent til ca 5 prosent. Dermed skal det produseres ca 600 tusen tonn atlantisk laks i Chile til neste år.

Multiexport predikerer 6 prosents øking, mens Blumar er den mest optimistiske for 2018 og tror chilensk oppdrettsnæring da vil produsere 9 prosent mer enn år.

Forventer oppgang også i Norge

Både Blumar og Australis tror også norsk lakseproduksjon vil øke fremover. I år stipulerer de begge veksten her hjemme på bjerget til ca 3 prosent, opp til 1,2 millioner tonn. Neste år tror imidlertid Australis veksten vil lande på 4 prosent.

Global økning

Globalt forventer Blumar en økning i verdensproduksjonen av atlantisk laks i år på 4 prosent til 2,25 millioner tonn, mens Australis hevder vel 5 prosent.

For 2018 spår Blumar en global vekst på 7 prosent til 2,42 millioner tonn, mens Australis legger til grunn en vekst neste år på vel 4 prosent.

Coho mye opp

Australis har også kommet med prediksjoner for coho-produksjon. Chile står i dag for vel 80 % av verdens globale produksjon av denne Stillehavslaksen.

Selskapet tror volumene lokalt vil øke med ca 20 prosent i år, til 158 tusen tonn, mens global produksjon vil øke med ca 16 prosent til 192 tusen tonn.

Regnbueørret ned

Produksjonen av regnbueørret i Chile forventer Australis skal øke med ca 11 prosent i 2017, til totalt 82 tusen tonn, noe som er halvparten av global produksjon.

Norsk produksjon av regnbueørret forventer de skal falle ca 27 prosent til 55 tusen tonn. Som følge av dette vil det globale tilbudet av regnbueørret falle ca 7 prosent til 161 tusen tonn i år, slår de fast.

Publisert: 13.09.2017 , 08.05


Siste saker

X