CMS er fortsatt økende hos laksefisk

For andre året på rad øker antall påvisninger av CMS (kardiomyopatisyndrom). Fra 2010 til 2012 er antallet nær doblet. Spesielt i Midt-Norge er det betydelige tap. Størst økning finner vi i de nordligste fylkene.

− I 2012 påviste vi CMS i 89 anlegg, forteller forsker Camilla Fritsvold, på Veterinærinstituttets nyhetsside. Dette er andre året på rad med økning i antall påvisninger, og dette er dobbelt så mange CMS-tilfeller som i bunnåret 2010. − Det er særlig i nord at det er størst økning i antall påvisninger, mens de største tapene fra CMS rapporteres fra Midt-Norge. Årsaken til denne trenden er uklar.

Fan viruset i 2010

I 2010 fant forskningsmiljøer ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet et helt nytt virus, piscine myokardittvirus(PMCV), som forårsaker CMS. Fremdeles trenger det mer forskning for å avklare sammenhenger mellom virus og utbrudd, melder Veterinærinstituttet.

Publisert: 01.03.2013 , 07.00


Siste saker

X