Harald Dahl

Codfarmers i økonomisk stortrøbbel

Codfarmers ASA har lidd store tap på grunn av sykdom på slaktemoden fisk ved to av lokalitetene på Møre. Dette, kombinert med at markedet for hvitfisk er preget av lave priser, har gjort at elskapets likviditetssituasjon er blitt vanskelig.

Store deler av biomassen ved 2 lokaliteter på Møre har måttet destrueres. Den resterende biomassen ved disse lokalitetene er blitt nedklassifisert, og har dermed oppnådd svært dårlige priser. Destruksjonen og nedklassifiseringen har medført et ekstraordinært tap i størrelsesorden kr 25 millioner, med en tilsvarende negativ likviditetseffekt. Det skriver selskapet i en børsmedling

– Generelt har markedet for helfisk og filet vært preget av svake priser. Selv om vår merkevare STRØM har hatt en salgsøkning på 100 prosent i år, så er ikke volumet av dette produktet tilstrekkelig til å veie opp for lave priser i spotmarkedet, skriver selskapet.

Les også: Codfarmers går mot total markedsdominans

Artikkelen fortsetter under bildet..

Harald Dahl

Codfarmers har fått akutte likviditetsproblemer etter at slaktemoden fisk har blitt syk og må slaktes ut.

Stram likviditet

Sykdom og lave salgspriser har brakt selskapet i en vanskelig likviditetssituasjon, og det arbeides med alternative refinansieringsløsninger.

Disse vil måtte innebære tilførsel av ny kapital, som vil være betinget av en restrukturering av selskapets gjeldsforpliktelser.

Tidligere i høst måtte selskapet låne penger av eierne Øivind Tidemandsen og Frode Teigen. Disse personene vil være nøkkelpersoner når selskapets fremtid nå må fastsettes.

Les mer: Codfarmers låner fra investorene

Les også: Codfarmers-eierne spytter inn mer penger

Iverksetter kostnadskutt

Selskapet har som en følge av det ovenstående besluttet å iverksette omfattende kostnadskutt. Som et ledd i dette vil planlagt matfiskutsett bli betydelig redusert, samtidig som det skal gjennomføres salg av datterselskaper, lokaliteter, utstyr og landbaser.

Nedskalering av drift, restrukturering av gjeld og salg av eiendeler vil redusere selskapets kostnader til et nivå hvor de største aksjonærene vil kunne være positivt innstilt til å bidra til finansieringen av selskapet.

Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av desember.

Selskapet har besluttet å utsette offentliggjøringen av sin rapport  for tredje kvartal til 30. november 2012.

Publisert: 12.11.2012 , 07.30


Siste saker

X