Torske yngel

Codfarmers retter emisjon mot Havlandet

Bruttoprovenyet Codfarmers henter fra emisjonen vil selskapet bruke til å finansiere ny kjøp av yngel.

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Codfarmers ASA vedrørende avtale med Havlandet Marin Yngel AS og dets morselskap INC Invest AS om finansiering av kjøp av yngel.

Codfarmers’ styre har i dag, i henhold til nevnte avtale og på basis av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen den 8. mars 2012, besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot Havlandet Marin Yngel AS på 461.974 nye aksjer til tegningskurs NOK 7,80 pr nye aksje. Emisjonen vil gi Codfarmers et bruttoproveny på NOK 3.603.397 til finansiering av kjøp av yngel, skriver selskapet i en børsmelding.

Les mer: Ny Codfarmers-emisjon godkjent

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen forventes registrert i Foretaksregisteret rundt den 15. mars 2012. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert vil Codfarmers ha en aksjekapital på NOK 57.746.160 fordelt på 57.746.160 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.

Publisert: 14.03.2012 , 07.01


Siste saker

X