Konstituert daglig leder i NTS Management, Oddleif Wigdahl, mener navnebytte tydeliggjør NTS-gruppens kompetansebase på drift. Foto: NTS ASA

DBSC og FST skifter navn

Folla Sjøtransport AS og DBS Consultancy AS skifter navn til henholdsvis NTS Shipping AS og NTS Management AS, skriver selskapet i en pressemelding.

I april ble det kjent at NTS ASA kjøper alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS, og skal utvikles som et helintegrert havbruksselskap. Omprofileringen er et ledd i utviklingen av konsernet, kommer det frem i en pressemelding.

Konserndirektør i NTS-gruppen, Harry Bøe, er i gang med omprofilering som et ledd i konsernutviklingen. Foto: NTS ASA

DBS Consultancy AS leverer kvalitets- og sikkerhetsledelse til båter, oppdrettsanlegg og landkunder langs Norskekysten. Selskapet ble i sin tid etablert under navnet Dønna Brønnbåtservice Consultancy AS, men får nå navnet NTS Management AS.

– Dette tydeliggjør NTS-gruppens kompetansebase på drift. NTS Management AS skal fortsette den kompetansebyggingen på drifts-, kvalitets- og sikkerhetsledelse som vi allerede er godt i gang med, sier konstituert daglig leder Oddleif Wigdahl.

Folla Sjøtransport AS eier i dag kystfraktskipet MS Folla2 som går i ukentlig rute mellom Namsos og Tromsø, hovedsakelig med trelast og fiskefôr. Selskapet bytter nå navn til NTS Shipping AS.

– Dette er et tydelig signal på våre ambisjoner innenfor fraktsegmentet.  Vi vil utvikle dette segmentet videre, og forbereder videre vekst i NTS Shipping AS, sier konserndirektør Harry Bøe i NTS-gruppen.

Publisert: 16.05.2017 , 13.17


Siste saker

X