Illustrasjonfoto grønne konsesjoner.

De fleste avslag skyldes formelle feil – nå kommer klagene

De fleste søknadene om grønne konsesjoner er avvist på grunn av manglende dokumentasjon av innbetalt søknadsgebyr. Nå vil klagene trolig strømme inn.

Fiskeridirektoratet oppgir ikke detaljert informasjon om hver enkelt søknad, men skriver at søknadene generelt er avvist på grunn av formelle feil. De fleste søknadene er avvist på grunn av manglende dokumentasjon av innbetalt søknadsgebyr. Andre er avvist fordi søknaden er undertegnet av en person som ikke har fullmakt til å signere på vegne av virksomheten som søker. Noen søknader har ikke vedlegg som tilstrekkelig dokumenterer betalingsevnen for løyvet, skriver Fiskeridirektoratet.

Flere oppdrettere er frustrert, og mener at de på sin side har gjort alt rett i sin søknad. Fiskeridirektoratet melder om at det er vanlig klagerett på vedtakene og at Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans.

I en tidligere artikkel på kyst meldes det om at oppdrettsgiganten Salmar har fått avslag på samtlige søknader. Selskapet melder om at de vil klage inn vedtaket. Mainstream er også en av de store lakseprodusentene som har fått avslag.

Les: Ingen grønne konsesjoner til Salmar

Feil kvittering

I BAnett.no kan vi lese at Akva Design fikk sine fire grønne laksekonsesjonssøknader avvist som følge av at de ikke har lagt ved rett kvittering på 12 000 kroner.

– Jeg håper dette beror på en misforståelse, og at dette lar seg løse. Men det er ingen hemmelighet at vi er litt frustrert og fryktelig overrasket, sier gründer Anders Næss, til BAnett.no. Vi betalte gebyrene 24. september, og fristen var 1. oktober. Etablert praksis for dokumentasjon av at man har betalt disse gebyrene har vært at man legger ved kvittering på at pengene er overført til konto fra nettbank. Dette ble godtatt i forrige runde i 2009. Men nå har fagruppen som skal tildele konsesjonene endret praksis, og dette er ikke lenger godkjent.

Næss synes dette er en snodig endring av praksis og han varsler kamp mot vedtaket, som kan påklages.

Glemte å ha to signaturer

Fjordlaks glemte å skrive under med to navn da de sendte inn søknaden på de grønne konsesejonenen. Styreleder Anders Pedersen signerte, men det var ikke tilstrekkelig. Selskapet har derfor fått avslag, skriver Sunnmørsposten.

Les: Uenighet om grønne konsesjoner

 

Publisert: 01.11.2013 , 11.39


Siste saker

X