De største slet i 2002

For de regionale selskapene endte den veide gjennomsnittlige driftsmarginen i fjor på -0,8% mot 4% i 2001. Salmar topper listen med 8,96%, mens andre måtte ta store tap.

Kontali Analyse har utarbeidet en analyse av norsk havbruksnæring i 2002. Der analyseres regnskapene til 50 havbruksselskaper som opererer i Norge. Analysen viser at fjoråret var et meget vanskelig år for havbruksnæringen. To selskap, Dåfjord Laks og Troms Aquakultur gikk konkurs i løpet av sommeren 2003. Resultatgraden gikk fra 0% i 2001 til -8,35% i 2002. Egenkapitalen utviklet seg negativt og egenkapitalandelen ble redusert fra 28,2% i 2001 til 25,4% i 2002. Fratrukket konsesjoner og goodwill er den gjennomsnittlige egenkapitalandelen på 1,7%. Også for de multinasjonale selskapene varierer driftsmarginene mye. Nutreco Aquaculturen som eier oppdrettsselskapet Marine Harvest og fôrselskapet Skretting fikk en driftsmargin på 5,1%, mens Pan Fish endte på -32,1% og var teknisk konkurs ved årsskiftet. Omsetningen i denne gruppen gikk ned med 2% fra 2001 til 2002. Pan Fish hadde det største fallet i omsetning, noe som dels kommer av lavere laksepriser og dels at de har solgt seg ned i enkelte virksomheter.

Publisert: 02.09.2003 , 07.00


Siste saker

X