Debatt med høy temperatur

Det gikk etterhvert friskt for seg da leder i FHL Havbruk, Lisbeth Berg-Hansen og statssekretær Janne Johnsen møttes til debatt på "speakers corner" under Aqua Nor idag.

Tema for debatten var «hvordan øke lønnsomheten i norsk oppdrettsnæring», og var en gylden anledning for Berg-Hansen til å kommentere fiskeridepartementets utspill om fôrkvoter og konsesjoner som ble fremlagt i går. Så uttrykte også Berg-Hansen både skuffelse og irritasjon over at organisasjonen og fiskeoppdretterne først blir invitert med til å diskutere løsninger for næringen. For deretter å bli totalt overkjørt.Hun er lite glad for at departementet har valgt å ikke redusere fôrkvoten neste år, og vedgikk at vedtaket om å avvikle hele fôrordningen overrumplet både organisasjonen og næringen. -Det er gjort en rekke vedtak i ulike instanser i høringsrunden om fôrkvoter som støtter oppunder ønsket om å fortsette fôrkvoten som en reguleringsform fremover. Det er bred enighet om at ordningen har sine ulemper, men den fungerer og er enkel å administrere, sa Berg-Hansen. Johnsen på sin side er av den oppfatning at ordningen ikke har fungert, da hadde ikke næringen vært i den situasjonen som den nå står opppi, slo hun fast. Og gjorde det klart at fôrordningen aldri har vært et påbud om å bruke opp alt fôret – snarere et tilbud om en mengde tilgjengelig fôr. I forhold til de 50 nye konsesjonene som skal lyses ut i høst, er hun like klar. – Det er ikke sånn at vi løper etter oppdretterne med konsesjonene, ingen trenger å kjøpe. Men de som ønsker det, kan kjøpe for fem millioner kroner. De ligger altså klar i hyllen for dem som er intereserte, repliserte Johnsen på anklagene fra en engasjert Tarald Sivertsen i Folla Laks – som var en av de få tilhørerene som tok ordet. Han tordnet mot statssekretæren og raste over at departementet ikke har tatt oppdretternes ønske om å fjerne de 50 nye konsesjonene, til etterretning. – Er du klar over hvilket signal vi sender til EU, spurte han.

Publisert: 13.08.2003 , 14.28


Siste saker

X