Aqua Nor 2013 oversikt, haller

Delegasjon fra Sri Lanka besøker AquaNor

I forbindelse med Sri Lankas satsing på akvakultur de siste årene, vil en delegasjon fra landet besøke årets AquaNor. Det vil bli avholdt et seminar hvor målet er å bygge kontakter til norske bedrifter.

Siden 1994 har Advance Business Partner AS ledet Business Match-Making Programmet (BMMP) for Sri Lanka i regi av NORAD. Programmet er i dag etterspurt som følge av de resultater man har greid å skape for både norske og lankesiske bedrifter. Programmet har satset på akvakultur i en årrekke og flere norske bedrifter har opp gjennom årene gjennomført prosjekter og etablert virksomhet på Sri Lanka.

Programmet har de siste årene identifisert et behov for å kople flere norske oppdrettsaktører og teknologibedrifter for å kunne dekke hele verdikjeden. Målet er at Sri Lanka derigjennom skal kunne realisere en bærekraftig og fremtidsrettet oppdrettsindustri.

Som en del av dette initiativet vil en delegasjon fra oppdrettsindustrien i Sri Lanka besøke akvakulturmessen Aqua Nor i Trondheim. Det skal også gjennomføres et seminar med formål å etablere kontakt mellom norske og lankesiske bedrifter. Sri Lanka står foran en interessant utvikling i akvakultursektoren og det ligger til rette for gode forretningsmuligheter for norske oppdrettsbedrifter og teknologileverandører.

Seminaret vil bli avhold på messeområdet i møterom M1bc mellom 09.00 og 11.00 den 15. august.

Publisert: 05.08.2013 , 10.08


Siste saker

X