Depresjon rammer børsene

Frykten for krig i Midtøsten er i ferd med å gjøre nedturen på verdens børser til en regulær depresjon.

I går sank hovedindeksen på Oslo Børs under nivået den startet på i januar 1996. Og den fikk følge av børsen i Frankfurt som med en nedgang på 4,7 prosent har sunket til laveste nivå siden juli 1996. Mens Dax-indeksen i Frankfurt har sunket med over 70 prosent siden toppnoteringen i mars 2000, er fallet i Oslo på drøye 55 prosent. Under 100 Med en notering på 98,57 er hovedindeksen i Oslo for første gang under 100 poeng. Dagens nedgang på 2,4 prosent var på linje med utviklingen ellers i Europa. Den hardest rammede er likevel teknologibørsen Nasdaq i New York. Siden tusenårsskiftet har nedgangen vært rundt 75 prosent. De siste ukene har det vært en antydning til oppgang, men de siste dagers utvikling har ført til et nytt ras. Den industritunge indeksen Dow Jones har med en nedgang på 35 prosent klart seg noe bedre. I London har nedgangen på den store FTSE-indeksen ligget på samme nivå som i Oslo. Krone og rente Mens den økonomiske utviklingen ellers i verden er preget av ekstremt lave renter som skal bidra til ny økonomisk aktivitet, har Norges Bank det siste året med overlegg satt renta opp for å stanse en «overoppheting» av økonomien. Nå er både sentralbanken og markedet på full retrett. Rentene i pengemarkedet fortsetter å synke, og tirsdag ble det også registrert en reell svekkelse av kroneverdien. Sammenlignet med et normalnivå for de siste 10 år er den norske kronen likevel meget sterk. Den har svekket seg med rundt 5 prosent siden årsskiftet, men må svekkes med ytterligere 5 prosent før eksportindustrien har fått tilbake noenlunde akseptable konkurransevilkår. Usikkert Selv om stadig flere analytikere og markedsaktører nå venter flere rentekutt fra Norges Bank, er det ikke uten videre gitt at kroneverdien vil svekkes til det tidligere normalnivå på mellom 8,20 og 8,40 mot euro. Og verdien målt mot dollar er det ikke Norge som har innflytelse på. Depresjonen på børsene faller i de fleste europeiske land sammen med økonomiske nedgangstider som snart minner om depresjon. I Norge er arbeidsledigheten økende, men fortsatt er det en viss styrke i økonomien. Problemet synes i øyeblikket å være at sentralbankens frykt for overoppheting i stedet har brakt landet på randen av det motsatte. Kanskje vil bankens hovedstyre snart være glad for den samme kjøpekraft hos forbrukerne som den har brukt hele vinteren til å advare mot.

Publisert: 26.02.2003 , 07.00


Siste saker

X