Marine Harvest

Derfor får de avslag

Faggruppen for de grønne konsesjonene har gitt avslag på 118 søknader. Blant faggruppens begrunnelser er manglende dokumentasjon et gjennomgående problem.

Øyvind Sjøthun Røen

Tidligere i dag fikk Kyst.no innvilget sin søknad om å få innsyn i avslagene som har blitt fattet i forbindelse med de grønne konsesjonene.

Faggruppen som vurderer søknadene har i den første gjennomgangen av søknadene valgt å avvise hele 118 søknader. Mangelfull bankdokumentasjon og manglende signaturer er gjennomgående problem for selskapene som for avslag.

Vi har samlet faggruppens begrunnelse for de 118 avslagene. Listen oppdateres kontinuerlig etter hvert som begrunnelsene tikker inn hos oss.

Gruppe A

1 Eidsfjord Sjøfarm AS A – Manglende bankdokumentasjon

2 Eidsfjord Sjøfarm AS A – Manglende bankdokumentasjon

3 Flakstadvåg Laks AS A – Manglende bankdokumentasjon

4 Jøkelfjord Laks AS A – Manglende bankdokumentasjon

5 Jøkelfjord Laks AS A – Manglende bankdokumentasjon

6 Jøkelfjord Laks AS A – Manglende bankdokumentasjon

7 Jøkelfjord Laks AS A – Manglende bankdokumentasjon

8 Jøkelfjord Laks AS A – Manglende bankdokumentasjon

9 Mainstream Norway AS A – Ikke godkjent betalingsevne

10 Mainstream Norway AS A – Ikke godkjent betalingsevne

11 Mainstream Norway AS A – Ikke godkjent betalingsevne

12 Northern Lights Salmon AS A – Manglende bankdokumentasjon

13 Northern Lights Salmon AS A – Manglende bankdokumentasjon

14 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

15 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

16 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

17 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

18 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

19 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

20 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

21 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

22 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

23 Salmar Nord AS A – Manglende bankdokumentasjon

24 Wilsgård fiskeoppdrett AS A – Manglende bankdokumentasjon

25 Wilsgård fiskeoppdrett AS A – Manglende bankdokumentasjon

Gruppe B

26 Bremnes Seashore AS B – Manglende bankdokumentasjon

27 Eidsfjord Sjøfarm AS B – Manglende bankdokumentasjon

28 Eidsfjord Sjøfarm AS B – Manglende bankdokumentasjon

29 Ellingsen Seafood AS B – Manglende bankdokumentasjon

30 Erko Seafood AS B – Manglende bankdokumentasjon

31 Erviks Laks og Ørret AS B – Ikke signert av den som har fullmakt

32 Isqueen AS B –  Ikke signert av den som har fullmakt

33 Jøkelfjord Laks AS B – Manglende bankdokumentasjon

34 Jøkelfjord Laks AS B – Manglende bankdokumentasjon

35 Kobbvåglaks AS B – Manglende bankdokumentasjon

36 Lerøy Hydrotech AS B – Ikke signert av den som har fullmakt

37 Lerøy Hydrotech AS B – Ikke signert av den som har fullmakt

38 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

39 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

40 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

41 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

42 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

43 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

44 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

45 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

46 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

47 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

48 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

49 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

50 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

51 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

52 Salmar Farming AS B – Manglende bankdokumentasjon

Gruppe C

53 Aqua Design AS C – Manglende bankdokumentasjon

54 Aqua Design AS C – Manglende bankdokumentasjon

55 AquaCulture Innovation AS C – Manglende bankdokumentasjon

56 AS Knutshaug Fisk C – Ikke signert av den som har fullmakt

57 Bremnes Seashore AS C – Manglende bankdokumentasjon

58 Bremnes Seashore AS C – Manglende bankdokumentasjon

59 Dåfjorden Klekkeri AS C – Manglende dokumentasjon av betalingsevne

60 Ellingsen Seafood AS C – Manglende bankdokumentasjon

61 Ellingsen Seafood AS C – Manglende bankdokumentasjon

62 Erko Seafood AS C – Manglende bankdokumentasjon

63 Erko Seafood AS C – Manglende bankdokumentasjon

64 Erviks laks og ørret AS C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

65 Erviks laks og ørret AS C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

66 Firda Management AS C – Ikke signert av den som har fullmakt

67 Fjordlaks Aqua AS C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

68 Fjordlaks Aqua AS C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

69 Flakstadvåg Laks AS C – Manglende bankdokumentasjon

70 Follalaks SUS Tarald Sivertsen C – Søknad levert for sent og ikke riktig signert

71 Gigante Offshore AS C – Manglende bankdokumentasjon

72 Hardingsmolt AS C – Manglende bankdokumentasjon

73 Helgeland Havbruksstasjon AS C – Ikke signert av den som har fullmakt og manglende dokumentasjon for innbetalt gebyr.

74 Helgeland Havbruksstasjon AS C – Ikke signert av den som har fullmakt og manglende dokumentasjon for innbetalt gebyr.

75 Husvær Seafood AS C – Manglende dokumentasjon av betalingsevne

76 Husvær Seafood AS C – Manglende dokumentasjon av betalingsevne

77 Isqueen AS C – Ikke signert av den som har fullmakt

78 Lerøy Hydrotech AS C – Manglende bankdokumentasjon

79 Lerøy Hydrotech AS C – Manglende bankdokumentasjon

80 Lerøy Hydrotech AS C – Manglende bankdokumentasjon

81 Lerøy Vest AS C – Manglende bankdokumentasjon

82 Lerøy Vest AS C – Manglende bankdokumentasjon

83 Lerøy Vest AS C – Manglende bankdokumentasjon

84 Lofoten Viking AS C – Manglende bankdokumentasjon

85 Mainstream Norway AS C – Ikke godkjent betalingsevne

86 Mainstream Norway AS C – Ikke godkjent betalingsevne

87 Mainstream Norway AS C – Ikke godkjent betalingsevne

88 Marine Producers AS C – Manglende bankdokumentasjon og ikke godkjent betalingsevne

89 Marine Producers AS C – Manglende bankdokumentasjon og ikke godkjent betalingsevne

90 Midgard Gruppen AS C – Manglende bankdokumentasjon

91 Namdal settefisk AS C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

92 Namdal settefisk AS C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

93 Nekton Havbruk C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

94 Nekton Havbruk C – Mangler signatur fra alle fullmektigene

95 Nergård Senja AS C – Manglende bankdokumentasjon

96 Norsk Forsøksstasjon AS C – Manglende bankdokumentasjon

97 Norsk Havbrukssenter AS C – Manglende bankdokumentasjon

98 Norway Salmon AS C – Manglende bankdokumentasjon

99 Norway Salmon AS C – Manglende bankdokumentasjon

100 Norway Salmon AS C – Manglende bankdokumentasjon

101 Refsnes Laks AS C – Manglende bankdokumentasjon

102 Rogaland Fjordbruk AS C – Manglende bankdokumentasjon

103 Romar Akva SUS C – Ikke registrert i foretaksregisteret og manglende dokumentasjon av betalingsevne

104 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

105 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

106 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

107 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

108 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

109 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

110 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

111 SalMar Farming AS C – Manglende bankdokumentasjon

112 SalMar Nord AS C – Manglende bankdokumentasjon

113 SalMar Nord AS C – Manglende bankdokumentasjon

114 Selsøyvik Havbruk AS C – Manglende bankdokumentasjon

115 Steinvik fiskefarm AS C – Ikke signert av riktig person

116 Sulefisk AS C – Manglende bankdokumentasjon og ikke signert av fullmektig

117 Sunnhordland Fjordbruk AS C – Manglende bankdokumentasjon

118 Tysnes Fjordbruk AS C – Manglende bankdokumentasjon

Tilleggsopplysninger

Selskapene som har søkt om de grønne konsesjonene har måttet betale inn 12 000 kroner i søknadsgebyr. I tilfeller der faggruppen ikke har funnet tilstrekkelig dokumentasjon for at disse pengene er innbetalt, så har søkeren fått avslag. I skjemaet over er disse tilfellene merket med «manglende bankdokumentasjon».

Selskapene som søker forplikter også å legge ved en signatur fra den personen i selskapet som har fullmakten. I tilfeller der ikke dette har blitt gjort riktig har faggruppen også valgt å gi avslag. Disse tilfellene er merket med «ikke signert av den som har fullmakt» i skjemaet over.

Publisert: 15.11.2013 , 12.36


Siste saker

X