Slakting av fisk med PD-virus hos SinkabergHansen januar 2017. Foto: Tom Lysø.

– Det er ikke PD som tar livet av fisken, det er forvaltningen

SinkabergHansen har igjen fått mistanke om PD på en av sine lokaliteter, denne gang i Bindal. - Det er bekymring i hele selskapets organisasjon rundt hva som i verste fall kan bli følgene, sier nestleder Svein-Gustav Sinkaberg.

Resultater fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste utløste denne uken mistanke om smitte av PD på deres lokalitet Øksninga i Bindal.

Svein-Gustav Sinkaberg sier til kyst.no at de ansatte er bekymret, når selskapet nok en gang har fått mistanke om sykdom på en av deres lokaliteter.  

– Vi er for tiden midt inne i en om lag seks uker lang permitteringsperiode for cirka 100 ansatte ved slakteri og videreforedling, grunnet vinterens uttak av fisk fra runden med PD-virus i fjor høst. Også driftsteknikerne ved sjøanlegg, alle på servicebåter og på verkstedsiden, kjenner på både lavere aktivitet og usikkerhet.

Svein-Gustav Sinkaberg sier det er bekymring for hva følgene kan bli dersom det blir bekreftet PD på lokaliteten i Bindal. Foto: Sinkaberg Hansen.

– Nå er det også på gang en ny mulig runde med SAV2 som følge av mistanke om virus. Summen av alt dette er bekymring i hele selskapets organisasjon rundt hva som i verste fall kan bli følgen. Som vi tidligere har holdt fram- det er ikke viruset som tar livet av fisken, det er forvaltningen, legger han til.

Selskapet har satt i gang flere tiltak etter mistanken ble kjent.

– I første rekke snakker vi om varsling til alle involverte parter, både interne og eksterne, for å hindre trafikk som kan være med på å spre smitte. Videre så er lokaliteten båndlagt av Mattilsynet og all videre aktivitet gjøres i samråd med dem, opplyser Svein-Gustav.

Koster flere hundre millioner

Nestlederen sier at det ikke er enkelt å beregne tapskostnadene til et bestemt kronebeløp, ettersom følgen av «stamping out» i stor grad berører hele samfunnshjulet med ansatte, leverandører og hele rekken av samarbeidspartnere.

– Men for oss og de øvrige selskapene i regionen som er berørt av tvungen utslakt grunnet SAV2-virus, så snakker vi om flere hundre millioner i direkte tap det siste året, opplyser han.

På spørsmål om selskapet føler seg hørt underveis i høringen rundt nytt PD-regime, sier Sinkaberg at påvisningen av PD SAV2 koker ned til at «stamping out» både er økonomisk høyst uforsvarlig, samt at det ikke gir noen absolutt effekt for å stoppe spredning av viruset.

– Vi opplever at både opinionen og politiske myndigheter ser at næringa under ett må forholde seg til SAV2-viruset på en annen måte – at det kommer på plass er rettferdig regelverk som er godt tilpasset de faktiske utfordringene rundt SAV2-varianten.

1,5 millioner fisk

Laksen i anlegget er av generasjon høst 16. Det er 1,5 millioner fisk som på den nye lokaliteten som har mistanke om sykdom, og snittvekten til disse ligger på ett kilo.

Selskapet gjennomfører selv månedlig screening ved lokaliteten, og mistanken ble utløst av utslag på en enkelt av totalt 20 prøver, gjort sent i april. SinkabergHansen opplyser de mandag denne uken fikk første informasjon om mistanken fra PatoGen Analyse. Ut fra dette ble Mattilsynet, samt andre parter og aktører, straks informert.

– Vi vet så langt ingenting konkret om det eventuelle smittebildet. Nye prøver må nå tas for å klarlegge status. På linje med det som i november 2016 var og ble utviklingen med påvist PD SAV2-virus i Tosen, er dette en svært uheldig situasjon, forklarte nestlederen i en pressemelding tidligere denne uken. 

  • SinkabergHansen AS er et oppdrettsselskap lokalisert på Helgeland-og Namdalskysten med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune.
  • Selskapet driver 16 matfiskkonsesjoner i Vikna, Nærøy, Bindal og Brønnøy kommune. Vikna og Nærøy ligger i Nord-Trøndelag, og Bindal og Brønnøy ligger i Nordland fylke.

Publisert: 12.05.2017 , 09.05


Siste saker

X