Villaks. Foto: Therese Soltveit.

– Det har gått bedre enn forventet med villfisken

- Man møter forskere som sier de aldri har sett verre påslag av lakselus på villfisk, men det har vi, sa Steinar Kålås fra Rådgivende Biologer, som selv trodde villfisken kom til å dø ut grunnet lakselus på 90-tallet.

Kålås la blant annet frem noen av hans erfaringer rundt lakselusens bestandspåvirkning på sjøørret, under Rådgivende Biologers 30-års jubileumsseminar i Bergen.

Han påpekte at teorien tilsier at jo flere verter, jo flere lus får man.

– Naturlige verter for lakselus anslås til fire millioner og innen oppdrett hadde man i 2016, 385 millioner laks i tillegg til en del regnbueørret. Det betyr at antall verter er hundredoblet de siste tretti-førti årene, slo han fast.

Steinar Kålås har i 25 år samlet data om lakselus på villfisk. Foto: Rådgivende Biologer.

– Trodde villfisken kom til å dø ut

Kålås har siden 1992 blant annet undersøkt prematur tilbakevandring av sjøørret, samt sett på infestasjon av lus på fisken i ulike elver på Vestlandet, og samlet data. Han fortalte at da han startet med dette trodde han sjøretten kom til å dø ut grunnet de store lusepåslagene.

– Og etterhvert tenkte jeg at dette kom til å gjelde laksen også. De verste lusepåslagene vi har sett var mellom 1995-97, og da hadde man en fjerdedel av oppdrettsvirksomheten man har i dag, sa han.

I Hardangerfjorden har de de siste 25 årene i gjennomsnitt sett 40 til 30 luseinfiserte fisk i hver elveos, med noen variasjoner.

– Dette gjelder små bekker som vi undersøker og kan derfor være noe misvisende. I de store elveosene vil tallene være mye, mye høyere, men de får vi ikke undersøkt ved vår metode. Vi ser stadig tilbakevandring til elveosene av lakselusinfisert sjøørret, men ikke så mange, og heller ikke på samme tid som på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet.

– De viktigste resultatene er at vi ser luseinfestasjonene har kommet seinere de siste årene. Vi tenker at dette viser at tiltak innen oppdrett, som våravlusingen, bedre medikamenter, metoder og lignende har hatt god effekt på villfisken, påpekte Kålås.

Undersøkelser bekrefter effekt

At lakselusen har bestandsregulerende effekt på villfisken er det likevel ingen tvil om.

– Vi kan ramse opp undersøkelser på undersøkelser som viser at lusen har bestandsreduserende effekt på sjøørret, og man kan si at de er basert på ulik metode og ikke er spesifikke nok, men de er mange. Og man har disse fra Irland og Skottland også.

Kålås sier at på tross av effekten har det har gått bedre enn forventet med villfisken, enn de hadde trodd på 90-tallet.

– Man møter forskere som sier de aldri har sett verre påslag av lakselus på villfisk, men det har vi. Og fisken har ikke dødd ut slik vi spådde. Oppdretterne har løst mye underveis, og situasjonen nå er noe bedret.

Vet ikke konsekvensene

Selv om man kan slå fast at lakselusen har en effekt på villfisken, vet man ikke hvilken betydning det har.

– Bestandseffektene er der, men vi trenger mer kunnskap. Hvor mange fisk dør, hvordan er reduksjonen i vekst og rekruttering, hvordan gir den atferdsendringer eller endrer genetikken med mer. Dette er utfordringer som må løses så snart som mulig. Vi har ikke 20-25 år på oss om det vi finne ut skal kunne komme til nytte, konkluderer han.

Publisert: 07.06.2017 , 11.00


Siste saker

X