DnB tar tapsavsetning på 130 mill. i Pan Fish

I regnskapet for fjerde kvartal 2002 vil DnB ta tapsavsetninger og nedskrivninger med til sammen ca. 130 millioner kroner vedrørende Pan Fish-engasjementene.

DnB-konsernet har i forbindelse med restrukturering av Pan Fish konvertert i alt 222 millioner kroner av DnBs engasjement til aksjekapital, og i tillegg deltatt i kontantemisjonen med 174 millioner kroner. DnB-konsernet eier 575 millioner aksjer i Pan Fish ASA, som utgjør nær 22 prosent av selskapets aksjer. DnB-konsernets eksponering mot Pan Fish vil etter restruktureringen utgjøre ca. 1 290 millioner kroner, herav ca. 300 millioner kroner i aksjer, skriver DnB i en børsmelding.

Publisert: 16.01.2003 , 07.00


Siste saker

X