Gunnar Domstein

Domstein ber til myndighetene

Tromsø: Gunnar Domstein mener det er et enormt uutnyttet potensial i norsk havbruksnæring. Men for at Norge skal nå visjonen om å være Europas spisskammer mener han at utfordringen ligger hos myndighetene.

Henrik Wiedswang Horjen

På tross av at oppdrettsnæringen på 40 år har klart å produsere tre ganger så store volum i forhold til hva man får fra landbruk, ligger det fremdeles et enormt uutnyttet potensial i havbruksnæringen.

Arealbeslaget akvakulturnæringen er på kun 0,5 prosent – et areal på størrelse med Andøya.

Styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Gunnar Domstein ser for seg en fremtid der man produserer mat på en bærekraftig måte i en enda større målestokk enn hva som skjer i dag.

Krever samhandling

– Norge har gjennom matproduksjon i havet en unik mulighet til å opparbeide seg en enda større rolle. Men driverne i denne sammenheng er samhandling, og i den anledning ligger noe av utfordringen hos myndighetene i forhold til å ta tak i dette, sier Domstein.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Gunnar Domstein

UNIK POSISJON: Styreleder i FHL, Gunnar Domstein, peker på at i det lille arealbeslaget havbruksnæringen tar ligger det et uutnyttet potensiale for vekst for næringen. – Norge bør bli Europas spisskammer hva gjelder sjømat, sier Domstein.

 

Europa er nærmarkedet

Under sitt foredrag på FHLs årskonferanse snakket Domstein om å produsere 1,5 millioner tonn mer sjømat i 2030, hvilket er mer enn hva som samlet går til EU i dag.

– Det er ikke det at vi mener vi har en større forpliktelse i forhold til EU, men det vil være det mest hensiktsmessige. Europa er et marked med mer enn en halv milliard mennesker. Vi mener det bør være realistisk for Norges vedkommende på sikt å dekke sjømatbehovet til Europa, sier Domstein før han legger til:

– Det er Europa som er nærmarkedet vårt. Både i forhold til infrastrukur, miljø og tranaportavstander vil det være det være naturlig.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen skal lede samrådsmøte om havbruk, med vekt på næringens arealutfordringer på FHLs årskonferanse i dag.

Publisert: 29.03.2012 , 08.26


Siste saker

X