EFF satser på ishavsrøye

Eksportutvalget for fisk (EFF) starta marknadsarbeidet med ishavsrøye i 2000. -No ser ein heilt klare resultat gjennom høgare prisar og auka sal, seier Siri Hamnvik som er marknadssjef for Nye Artar i EFF.

Marknadsarbeidet med røye starta i 2000 då det vart avsett ei eiga stilling. Det vart utarbeida ei strategisk plattform med posisjonering av røye ? ishavsrøye. Eksportutvalget for fisk har hatt eit nært samarbeid med produsentar og grossistar. No kjem det inn rapportar om overskot og at salet går svært bra. -Forbruket av filèt i storhushalding har auka med 49%, seier Hamnvik.

Publisert: 20.11.2003 , 09.06


Siste saker

X