Reinsnesøya lokaliteten til Eidsfjord Sjøfarm har hatt storsmolt produksjon med god suksess. Foto: Rolf-Arne Reinholdtsen.

Eidsfjord Sjøfarm nærmer seg milliarden

Eidsfjord Sjøfarm økte oppskriftsmessig både omsetning og resultat i 2016, og nærmer seg nå en milliard i inntekter.

Eidsfjord Sjøfarm AS driver oppdrett med 11 konsesjoner i kommunene Sortland, Øksnes og Hadsel i Nordland, samt i Torsken, Skjervøy og Nordreisa kommuner i Troms fylke, og har en årlig produksjon på om lag 15,000 tonn laks.

Nøkkeltall for Eidsfjord Sjøfarm i 2016 og 2015.

Selskapets salg av laks skjer via salgsselskapet Prestfjord Seafood AS som er i samme konsern.

I 2016 fikk de en omsetning på 847 mill kr mot 582 mill kr i året før.

Driftsresultatet endte på 387 mill kr mot 153 mill kr i 2015. Dette gav en driftsmargin på 46 %.

Det ble tatt ca 32 millioner kroner i utbytte etter 2016.

– Økning i omsetning skyldes høyere pris enn året før. Prisnivået i laksemarkedet har vist en fortsatt god pris i 2016 slik det var i 2015. Det er forventet fortsatt gode priser i 2017, skriver selskapet.

De forteller videre at de samlede investeringene i selskapet i 2016 var på 25,9 mill kr, og omfatter blant annet en ny fôrflåte og nye driftsmidler til lokalitetene.

Kyst.no  har tidligere skrevet at Eidsfjord er en av dem som satser på storsmolt, og at det etter egne utsagn fungerer bra.

Eidsfjord Sjøfarm har også i samarbeid med Nordlaks dannet selskapet Miljøflåten AS, som skal drifte en Optilice avluser for de to selskapene.

Av selskapets 23 fast ansatte og 11 ekstrahjelper er det for tiden to kvinner på driftssiden.

Publisert: 28.06.2017 , 08.38


Siste saker

X