Eiva-Safex plasserer utstyr

Eiva-Safex presenterer nyheter på Aqua Nor

Utstyrsleverandøren, Eiva-Safex vil under Aqua Nor presentere et system for forankring som forenkler driften.

Oppdrettsbransjen er som alle bransjer underlagt norsk lov, standarder og forskrifter. Overordnet for alle er Arbeidsmiljøloven fra 2005 som gir tydelige krav til eiere og operatører ute på anlegget utover oss som leverandører.

Mer konkret for bransjen, utover de prosedyrer som det enkelte selskap selv utarbeider, er de tre grunnleggende og styrende retningslinjene, NS 9415, NYTEK forskriften og brukerhåndbøker fra leverandør.

Eiva-Safex står nå klart med et system som gjør det lettere å forholde seg til retningslinjene.

– Eiva-Safex har utarbeidet et system for forankringene som gjør at retningslinjene for drift, ettersyn, anleggssertifikat og levetid, blir sammenfallende og med dette lettere å drifte, skriver salgsleder i Eiva-Safex, Tommy Sivertsen i en pressemelding.

Dette forutsetter kun bruk av Safex’ originalkomponenter på hele fortøyningen, herunder nye tiltak mot korrosjon som nå lanseres på Aqua Nor.

Det viktigste er holdning hos driftsledere og røktere i arbeidet med det jevnlige ettersyn samt månedlig journalført visuell kontroll fra overflaten.

– Vårt sikkerhetskurs med fokus på holdning og menneskelige egenskaper styrker dette arbeidet. I tillegg kompletteres vårt ankerprogram med et nytt anker for krevende bunnforhold. Vi tilbyr nå kundene to utgaver av forankringssystemer; Heavy duty og light version. Hovedfokuse er som tidligere, å hindre rømming av laks, skriver selskapet i pressemeldingen.

Les også: – God stresshåndtering gir best resultat

Aqua Nor 2013 oversikt, haller
Det ventes nærmere 20.000 besøkende til årets Aqua Nor. Foto: Nor-Fishing.

Publisert: 08.08.2013 , 10.36


Siste saker

X