Eksport av sjømat for 1,6 milliarder

Totalt ble det eksportert sjømat til en verdi av 1,6 milliarder kroner i august 2003, noe som er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Årsaken til nedgangen er hovedsaklig redusert eksportverdi av makrell, laks, ørret og torsk. Dette viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Hovedinntrykket er at det er en nedgang i volum på de største artene bortsett fra laks, sild og sei, sammenlignet med august i 2002. I august 2003 er prisene noe høyere på mange av de viktige produktene, sammenlignet med forrige måned. Hittil i år er det eksportert sjømatprodukter for 15,6 milliarder kroner mot 17,5 milliarder kroner i samme periode i fjor. Dette er en reduksjon på 11 prosent. Prisøkning på laks I august ble det eksportert 33 700 tonn laks, til en verdi av 725 millioner kroner. Dette er 5 500 tonn mer enn i august i fjor. Gjennomsnittlig eksportpris på fersk hel laks er i august på 18,54 kroner, 1,05 kroner høyere enn i forrige måned. Prisen har gått videre opp til 20,40 kroner i uke 36, fra 19,59 kroner uka før. Prisøkning på ørret I august er det eksportert 3 300 tonn ørret verdt 81 millioner kroner. Dette er 1 540 tonn mindre enn i august 2002. Gjennomsnittlig eksportpris på fryst ørret i august i år er på 24,88 kroner, 0,69 kroner mer enn i samma måne 2002. Økt tørrfiskeksport til Italia I august er det gått 317 tonn lofotrundfisk til Italia til en verdi av 137 millioner kroner. Dette tilsvarer en pris på 136,87 kroner, noe som er 19,19 kroner høyere enn gjennomsnittsprisen for lofotrundfisk i hele 2002. Eksportverdien av tørrfisk totalt hittil i år er på 264 millioner kroner, noe som er 3 millioner lavere enn samme periode i 2002. Prisen har gått noe ned, mens volumet har økt fra 2 600 tonn til 2 800 tonn. Hviterussland nytt viktig sildefiletmarked Hviterussland seiler opp som det tredje viktigste sildefiletmarkedet etter Tyskland og Polen. Hittil i år er eksporten av fryst sildefilet på 27 000 tonn, noe som er 10 000 tonn lavere enn i samme periode i 2002. Eksporten til Hviterussland er økt fra 1 100 tonn til 3 700 tonn. Kina største markedet for makrell Norsk eksport av fryst makrell har hittil i år vært på 68 000 tonn, 19 000 tonn lavere enn samme periode i fjor. Kina har tatt over for Japan som største eksportmarked for fryst makrell. Eksporten til Kina har hittil i år vært på 14 000 tonn, noe som er 2 000 tonn mer enn samme periode i fjor. Norsk import av råstoff går ned Verdien av norsk import av råstoff er de 7 første månedene i 2003 på 2,2 milliarder. Dette er omtrent 1 milliard lavere enn samme periode i 2002. Det er i hovedsak importen av fryst torsk og fersk makrell som er redusert.

Publisert: 10.09.2003 , 10.08


Siste saker

X