Eksporten fra fiskerifylker stuper

Fiskerifylkene Møre og Romsdal, Troms og Finnmark lå nederst på lista for den fylkesfordelte eksportstatistikken for årets sju første måneder.

Særlig Troms og Finnmark har opplevd tilbakegang i eksporten med henholdsvis 23 og 19 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2002. – Tilbakegangen skyldes først og fremst redusert fiskeeksport og den vanskelige situasjonen innen fiskerinæringen, sier sjeføkonom John Rogne i Norges Eksportråd. Den fylkesfordelte eksportstatistikken for fastlandseksporten, viser at 12 fylker opplevde nedgang i eksporten i årets sju første måneder. Møre og Romsdal (-12%), Finnmark (-19) og Troms (-23%) kommer dårligst ut. Ellers gikk eksporten tilbake i Nord-Trøndelag (-0,2%), Østfold (-1%), Telemark (-2%), Vest-Agder (-2%), Buskerud (-3%), Hedmark (-3%), Akershus (-4%), Oslo (-8%) og Aust-Agder (-10%). 7 fylker hadde eksportøkning i de sju første månedene av 2003. Dette var Rogaland (15%), Sogn og Fjordane (11%), Vestfold (9%), Oppland (7%), Nordland (7%), Hordaland (5%) og Sør-Trøndelag (2%). Spesielt Buskerud, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vestfold har nyttet sommeren til å ta et langt skritt oppover på lista, med vekst på henholdsvis 40, 38, 23, 19 og 17 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Publisert: 18.08.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X