Eksportøkning

Siste måned er det eksportert laks for 867 millioner kroner. Det er 17 prosent høyere enn samme måned i fjor og også ni prosent høyere enn forrige måned, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Hittil i år er det eksportert laks for vel 7 milliarder kroner, en oppgang på 300 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

De første 9 månedene i år eksporterte Norge 14 prosent mer laks, eller 339 tusen tonn. Samtidig som eksporten vokste kraftig i volum, økte også lakseprisene. Gjennomsnittsprisen for fersk laks i september var på 21 kroner per kilo. Dette er en oppgang på nesten 2,50 kroner, fra 18,m 54 i august måned. Det er spesielt EU-markedet og markeder i Øst-Europa som kjøper mer laks. Til EU økte lakseeksporten med 6 prosent til 4,6 milliarder kroner, mens eksporten til Øst-Europa økte med 42 prosent til 759 millioner kroner. Her er det Russland og Polen som kjøper mest laks fra Norge. Nedgang i eksporten av torsk Eksporten av torsk er hittil i år redusert med 3,9 milliarder kroner, en nedgang på 20 prosent, mens eksporten av sei er redusert med ni prosent til 941 millioner kroner. Dette skyldes en reduksjon både i pris og kvantum for de viktigste produktene. Eksporten av saltet torsk ble for eksempel redusert fra 19 500 tonn til 17 200 tonn mens prisen sank fra 34,02 til 31,55 NOK per kilo. Den totale sjømateksporten fra Norge har ved utgangen av tredje kvartal blitt redusert med 11 prosent til vel 18 milliarder kroner.

Publisert: 08.10.2003 , 10.30


Siste saker

X