Paul Aandahl, analytiker i sjømatrådet foran kystens hus i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.

Eksportverdien økte med 13 % i mai

Norges Sjømatråd melder at Norge eksporterte 163 000 tonn sjømat for totalt 7,6 milliarder kroner i mai. Volumet var på samme nivå, mens eksportverdien økte med 888 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 39 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 3 prosent, mens verdiveksten er på 3,2 milliarder kroner eller 9 prosent.

– I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei. Spesielt økte etterspørselen etter norsk laks i Asia. Det innebærer at en stadig større andel av den norske laksen går til rått konsum. Lakseprisen var i mai måned på 70 kroner per kilo, noe som er den nest høyeste prisen som er målt i år, sier Paul T. Aandahl analytiker i Norges sjømatråd i meldingen.

Økt verdi for lakseeksporten til tross for redusert volum

Norge eksporterte 73 000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner i mai. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 6 150 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 3 800 tonn eller 5 prosent. Verdien økte med 535 millioner kroner eller 11 prosent fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 377 000 tonn laks for 26 milliarder kroner.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 60,17 kroner i mai 2016, var den 69,98 kroner per kilo i mai 2017. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai.

Eksporten av ørret ned med 43 prosent i mai

Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai. Volumet falt med 43 prosent, mens verdien falt med 45 millioner kroner eller 16 prosent fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 14 000 tonn ørret til en verdi av 1,1 milliard kroner. Japan, Thailand og USA var våre største marked for ørret i mai.

Publisert: 07.06.2017 , 07.19


Siste saker

X