Ekstrabevilgning på 20 millioner kroner til Nofima

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner til Nofima i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

– Den økte bevilgningen vil gi Nofima nødvendig handlingsrom til å komme frem til en bedre drifts- og finansieringsmodell, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemeldingen på regjeringen.no.

Nofima AS er et næringsrettet forskningsselskap som ble etablert i 2007. Selskapet er en sammenslåing av en rekke forskningsinstitutter. Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet har aksjemajoriteten. De andre eierne er Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning og Akvainvest Møre og Romsdal AS.

Nofima har bygd opp et robust, tverrfaglig forskningsmiljø, med god vitenskapelig profil. Den økonomiske utviklingen i selskapet har imidlertid ikke vært tilfredsstillende. En særlig utfordring har vært drift og finansieringen av havbruksstasjonene på Sunndalsøra og Averøy. Styret i Nofima har besluttet å nedskrive verdien av stasjonene i regnskapet for 2012. Styret har videre bedt om statlig driftsstøtte for å kunne fortsette driften av havbruksstasjonene, og bedt staten og de øvrige eierne om å bidra med ny egenkapital i selskapet.

Før det kan tas stilling til styrets anmodning om økt driftsstøtte og ny egenkapital, vil Fiskeri- og kystdepartementet sammen med selskapet og de øvrige eierne gå gjennom driften, organiseringen og finansieringen av Nofima. Målet med gjennomgangen er å komme fram til en bedre drifts- og finansieringsmodell for Nofima.

– Økt satsing på marin forskning er sentralt i sjømatmeldinga. Regjeringa legger nå til rette for å sikre en robust økonomi for et sentralt marint forskningsinstitutt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Lisbeth Berg-Hansen

Publisert: 07.05.2013 , 10.58


Siste saker

X