Emisjon i Lerøy Seafood Group

Lerøy Seafood Group ASA har i dag gjennomført en rettet emisjon på til sammen 2.700.000 aksjer til en kurs per aksje på NOK 32,50.

Emisjonen representerer ca. 9,2 % av selskapets aksjekapital før emisjonen. Ny aksjekapital etter emisjonen vil være NOK 32.140.767 fordelt på 32.140.767 aksjer pålydende NOK 1,- per aksje. Emisjonen er gjennomført for å ytterligere styrke konsernets finansielle handlefrihet og derigjennom sikre konsernets muligheter til å være en aktiv deltager i kommende globale og nasjonale verdiskapende strukturendringer, sier selskapet i en børsmelding.

Publisert: 04.12.2003 , 14.17


Siste saker

X