Prosjektleder Morten Øyahals i NTS. Foto: NTS.

En uke til å ha fartøy-papirer i orden

Ny forskrift krever at alle yrkesbåter må dokumenterte sine sikkerhetsrutiner. Har du ikke papirene i orden 1. juli, risikerer du å seile ulovlig, sier prosjektleder Morten Øyahals i NTS.

En ny «Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.» ble ved årsskiftet innført for alle norske yrkesfartøyer. Forskriften krever at fartøyene må kunne dokumentere sine sikkerhetsrutiner for å kunne operere lovlig, skriver NTS i en pressemelding.

Formålet med det nye regelverket er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader og tap av menneskeliv og unngå skade på miljø og materielle verdier. NTS Management AS, som nylig skiftet navn fra DBSC, har i snart 10 år levert sikkerhets-, beredskaps- og kvalitetsstyringssystemer til både små og større rederier på Norskekysten, og bistår nå en rekke rederier med å få på plass de nødvendige dokumentene innen fristen som er satt til 1. juli.

– Kravet er at eieren av båten skal ha et dokumenterbart sikkerhetssystem som inneholder instrukser, prosedyrer og eventuelle sjekklister som er tilpasset skipets og rederiets drift, forklarer prosjektleder Morten Øyahals.

Med sin lange og brede erfaring fra sjøfart, har selskapets sikkerhetsrådgivere utviklet pakkeløsninger for fartøyer som nå blir omfattet av forskriften.

– Pakkene tilfredsstiller alle krav i forskriften, inkludert beredskap og opplæring, avviksbehandling og vedlikehold. Løsningene er oversiktlige og enkle å implementere, slik at du kan operere i henhold til loven også etter 1. juli i år, sier Øyahals.

Den nye forskriften omfatter:

  • lasteskip med bruttotonnasje under 500
  • fiskefartøy med bruttotonnasje under 500
  • passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer
  • roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer
  • passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer
  • fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet.
  • Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann.

Forskriften gjelder ikke for lektere, for statlige skip som brukes utenfor næringsvirksomhet, eller for skip som tilhører Forsvaret eller benyttes i dets tjeneste.

Publisert: 23.06.2017 , 10.05


Siste saker

X