Foto: Mattilsynet

Endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Mattilsynet foreslår endring og presisering av enkelte bestemmelser i fiskekvalitetsforskriften. Forskriften skal i sin helhet revideres senere i 2017/2018.

 

Bakgrunnen for denne endringen er at en har sett behov for endringer over tid. Enkelte bestemmelser presiseres i tråd med tidligere avgjørelse i klagesak. Andre bestemmelser endres med bakgrunn i næringen og tilsynets behov for et regelverk som både skal kunne etterleves og føres tilsyn med.

Publisert: 23.05.2017 , 14.44


Siste saker

X