Endring i styret til SalMar ASA

Therese Log Bergjord har meddelt valgkomitéens leder at hun fratrer styret i SalMar ASA.

Log Bergjord fratrer styret da hun begynner i ny stilling som Managing Director i Skretting Global Salmon and Fish Feed Southern Europe. Skretting er en stor leverandør til oppdrettsnæringen og posisjonen som Managing Director i selskapet anses slik ikke som forenelig med styreposisjonen i SalMar ASA.

Log Bergjord fratrer sin posisjon som styremedlem i SalMar ASA med umiddelbar virkning. Nytt styremedlem vil bli valgt inn på første ordinære generalforsamling i SalMar ASA.

Publisert: 24.08.2017 , 09.10


Siste saker

X