Engesund Fiskeoppdrett må redusere biomasse ved sin lokalitet Adnekvamme, i Masfjorden. Screenshot: Barentswatch.no

Enig i Fylkesmannens vurdering om redusert biomasse

Fylkesmannen i Hordaland har vedtatt at Engesund Fiskeoppdrett må redusere biomassen på en av deres lokaliteter i Masfjorden. Nå vil de drive lukket på lokaliteten.

Også Erko Seafood har fått pålegg om å legge ned driften ved to av deres lokaliteter, samt at Havforskningsinstituttet har fått pålegg om reduksjon av biomassen på deres lokalitet i området. Vedtaket kommer grunnet svært lave oksygennivåer i fjorden da den er en terskelfjord.

Kjetil Hestad som er samfunnskontakt i Engesund Fiskeopprett forteller til kyst.no at selskapet er enige i Fylkesmannens vurdering.

– Vi har mottatt vedtaket på redusert biomasse på vår lokalitet Ådnekvamme, og forstår Fylkesmannens vurdering, sier Hestad til kyst.no.

Han legger til at selskapet over en lengre periode har vurdert å drive en lukket produksjon på denne lokaliteten, nettopp grunnet miljøforholdene i området.

– Vi har fisk på lokaliteten i dag, og den reduserte biomassen gjør at selskapet får et nedtrekk på ett par hundre tonn, forteller han.

– Men vi er i dialog om å få på plass en lukket produksjonsløsning på denne lokaliteten etter brakklegging. Gjør vi det vil ikke selskapet bli særlig påvirket av vedtaket i fremtiden, forklarer Hestad.

Selskapet har også flere lokaliteter i samme området, men disse er lokalisert utenfor terskelen og blir derfor ikke påvirket. Vedtaket fra Fylkesmannen trer i kraft fra første juli.

Les også: 

Publisert: 16.05.2017 , 14.11


Siste saker

X