Enighet om ny minstepris for kongekrabbe

Norges Råfisklag og FHL industri og eksport har avholdt drøftelser av ny minstepris for kongekrabbe for sesongen 2003.

Partene konstaterer at det blir en betydelig økning i kvotene/tilførslene av stor krabbe fra konkurrerende fiskerier i Alaska, Russland og Norge. Kvantumsøkningen på verdensbasis anslås til hele 70 %. Det er en kjensgjerning at den norske andelen av kongekrabbe utgjør mindre enn 10 prosent av de globale tilførslene, og at man derfor fra norsk side i liten grad kan påvirke prisnivået i markedet. Valutasituasjonen for den norske krona sett opp i mot viktige valutaer som yen og dollar, er uendret fra det nivå man hadde under de siste drøftelsene av minstepriser for kongekrabbe i september 2002. På denne bakgrunn ble Norges Råfisklag og FHL industri og eksport enige om en ny og redusert minstepris for kongekrabbe for sesongen 2003 på kr 74,50 pr. kg. Dette innebærer en nedgang fra sesongen 2002 med kr 3,50 pr. kg (4,5 prosent). Kongekrabbefisket vil pågå i perioden 1. oktober til 31. desember 2003.

Publisert: 23.09.2003 , 07.00


Siste saker

X